4. září 2023

Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov v pracovní pozici

„Strážník zařazený k plnění úkolů na úseku prevence kriminality“

 
 

 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, musí uchazeč splňovat následující zákonné podmínky:

a)    bezúhonnost
b)    spolehlivost
c)    minimální věk 18 let
d)    zdravotní způsobilost

e)    dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další podmínky pro přijetí k Městské policii Sokolov:

a)    úspěšné absolvování psychologických testů,

b)    úspěšné splnění fyzických testů,

c)    absolvování osobního pohovoru před výběrovou komisí,

d)    uchazeč musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“

e)    výhodou je praxe u ozbrojených nebo bezpečnostních složek

f)     v případě přijetí je strážník povinen do 1 roku úspěšně složit zkoušku k nošení a držení zbraně pro výkon zaměstnání (sk. D)

 
Pracovní náplň:

Zejména přednášková činnost a realizace projektů prevence kriminality.

 
Platové náležitosti:

a)    do doby složení zkoušky na MVČR zařazení v 5. platové třídě 

b)    po úspěšném vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti zařazení do 8. platové třídy

c)    rizikový příplatek 5.000 Kč/měsíc

d)    osobní příplatek 1.500 až 5.000 Kč/měsíc dle dosažených pracovních výsledků

e)    příplatek za práci přesčas

 
Benefity:

a)    náborový příspěvek 50.000 Kč

b)    měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 3.000 Kč

c)    měsíční příspěvek na stravování 1.700 Kč

d)    bezplatná možnost využití Fitness Ural

e)    možnost přidělení bytu města Sokolov

 
Pracovní doba:

Jednosměnný provoz pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 hod. Fond pracovní doby činí 40 hodin/týden.

 
Termín podání přihlášky: do 27. 09. 2023
 

Náležitosti přihlášky: Výpis z evidence Rejstříku trestů, strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 
Podání přihlášky:

a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„Výběrové řízení – Strážník PK“,

b)    elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 
 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 228 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,  popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až pátek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin. 

 
 
 
 
 

Vrchní komisař Mgr. Bc. Radek Neděla

Velitel Městské policie Sokolov