7. prosince 2023
Dne 13.12.2023 v 16:00 hodin se koná veřejné setkání občanů z lokality Šenvert.
Místem konání je SŠ Živnostenská Sokolov, ul. Žákovská 716, Sokolov, učebna č. 6.
Na pořadu dne bude hlavně bezpečnost, doprava a parkování v této lokalitě. Více informací naleznete na přiloženém letáku.