14. února 2024
Dne 6. 2. 2024 proběhl v kinokavárně Alfa Besedoseminář o „Psích omylech v lidském světě, aneb o nepochopených psech“, pořádaný Záchytným zařízením pro zvířata Městské policie Sokolov a byl určený pro veřejnost, která měla zájem se dozvědět o zkušenostech pracovníků útulku s nevhodným chováním psů. Probíraly se zejména emoce psů, řeč těla, drobné náznaky, jimiž psi dávají najevo svou psychickou nepohodu, a další stresové signály, které mohou předcházet kousnutí. Teoretická přednáška doplněná obrazovým materiálem byla střídána praktickými ukázkami manipulace se psem, ve které figurovali psi z útulku. Poté následovala volná debata o nejčastějších problémech majitelů psů. Všichni účastníci obdrželi letáček se stručným výtahem ze semináře. Vstupné bylo zdarma, tento seminář určitě plánujeme opakovat několikrát do roka a zpracujeme i další témata, která majitelé psů nejčastěji trápí. Děkujeme všem za účast!