Rozdělení města na policejní okrsky - NAPIŠTE NÁM

Město Sokolov je rozděleno do 9 okrsků. Do každého okrsku je přidělen pracovník Městské policie Sokolov, Obvodního oddělení Policie ČR a Zastupitelstva města Sokolova. Tyto osoby mají osobní zodpovědnost za bezpečnostní situaci v přiděleném okrsku. Prostřednictvím tohoto portálu máte možnost se na kompetentní osoby obrátit (odeslat dotaz) a předat jim svůj podnět, stížnost nebo upozornění.

Kliknutím do mapy získáte podrobné informace o okrsku.

Okrsky:     A1     A2     A3     B1     B2     B3     C1     C2     C3    
Pro Vaše dotazy jsme připravili elektronický formulář. Veškeré Vaše dotazy budou řešit pověřené osoby. O průběhu a výsledku šetření Vás budeme informovat na Váš e-mail. Lhůta pro zpracování je maximálně 30 dní. Obsah dotazu nebude nikde publikován a přístup k němu mají pouze pověřené osoby.