Poradna

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem nebo připomínkou se bude neprodleně zabývat příslušný pracovník městské policie, městského úřadu nebo volené samosprávy a o výsledku vás budeme v této sekci informovat. Doporučujeme vám proto se nejdříve podívat, zda podobný podnět jako váš, již nebyl řešen s někým jiným.

Pro zaslání dotazu použijte následující formulář:

Pozor! Tento portál nenahrazuje tísňové linky 112, 150, 155, 156, 158. V případě akutního problému neváhejte a telefonicky kontaktujte příslušnou složku IZS.
Jméno a příjmení E-mail
Předmět dotazu
Dotaz
 
  Provozovatel si vyhrazuje právo jestli dotaz zveřějní nebo odpoví pouze na email.

Poradna

8. února 2011 | Žaneta Botlíková
Úklid sražených zvířat
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kdo má na starost odklizení sražených zvířat ze silnic v okolí Sokolova. Hledala jsem na internetu, bohužel bezvýsledně. Našla jsem ale, že v některých krajích to mají za úkol místní strážníci, tak mám dotaz jak se to řeší zde.
Předem děkuji za odpověd, pěkný den.
Dobrý den paní Botlíková,

pokud by bylo zvíře sraženo v důsledku dopravní nehody a věc šetřila na místě Policie ČR, policisté volají na místo nehody místě příslušné myslivecké sdružení. Pokud se stane dopravní nehoda a věc není hlášena na Policii ČR a zvěř tudíž tvoří překážku silničního provozu, je povinen zvíře odstranit z komunikace ten, kdo nehodu způsobil a pokud se tak nestane, vlastník komunikace. Pokud by bylo zvíře sraženo v katastrálním území města Sokolov, které vymezuje působnost strážníků městské policie a věc nešetřila Policie ČR, o sražené zvíře by se postarali strážníci ve spolupráci s místě příslušným mysliveckým sdružením.

Děkujeme za Váš dotaz a přejeme pěkný den
Dne: 9. 2. 2011 Mgr. Bc. Hana Procházková
vedoucí Oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov
20. ledna 2011 | Marcela Hylská
Zatopení provozovny při nedávné povodni
v médiích jsem zaslechla informaci, že poškození nedávnou povodní mohou požádat o finanční pomoc. Za tímto účelem prý bylo založeno zvláštní konto. Zajímalo by mne, kam tuto žádost zaslat a co by měla obsahovat- fotodokumentaci, faktury apod.
Děkuji Vám předem
Marcela Hylská
Dobrý den,

za tímto účelem nebylo v Karlovarském kraji zřízeno žádné konto. Poškození mohou uplatnit škody u pojišťoven, kde jsou pojištěni. Před další případnou povodní se mohou více ochránit protipovodňovými opatřeními, na které poskytuje podporu Karlovarský kraj, kam se mohou obrátit občané s žádostí o spolupráci a poskytnutí dotace.

Blíže a více o možnosti ochrany na webovém portále Sokolov bezpečné město : www.bezpecnemesto.info [1] v oranžové sekci krizové řízení, kde si stačí otevřít dokument nazvaný povodňová ochrana.

Děkujeme za Váš dotaz.

Vladimír Cabalka - vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ SokolovLinks:
------
[1] http://www.bezpecnemesto.info
Dne: 25. 1. 2011 Mgr. Bc. Hana Procházková
vedoucí Oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov
22. listopadu 2010 | Lenka Dulovcová
Městská policie
Přeji dorý den.Ráda by jsem se zeptala proč ve městě Sokoklově nefunguje Městská policie 24 hodin denně a to 7 dnů v týdnu?
Jsem vedoucí v jednom z diskontů ve vašem městě. V předešlém týdnu v sobotu jsme měli na prodejně problém se zatoulaným psem. Několikráte jsme psa vyvedli z obchodu, ale ten se pokaždé vrátil. Po našich neuspěších jsem tedy volala linku Městské policie. Tam mi záznamník oznámil, že Městská policie pracuje jen v omezeném čase. Tudíž poté jsem kontaktovala Policii ČR, kde mi bylo zděleno, že to nespadá do jejich kompetence a ať se obrátím na Městskou policii. Tím vznikl začarovaný kruh.
Jak tedy řešit tyto a podobné problémy spadající do kompetence Městské policie v době kdy nepracujete?
Děkuji. Spozdravem L. Dulovcová
Vážená paní Dulovcová, k Vašemu dotazu uvádím, že Městská policie Sokolov pracuje v době od 07.00 hod. do 23.00 hod. a to pouze ve všední dny. Nepřetržitý provoz zatím nelze nastavit, neboť Sokolov má nedostačující počet strážníků. Vedení města rozhodlo o postupném navyšování strážníků, takže v roce 2010 došlo k navýšení o 7 nových strážníků. Roční náklady na jednoho strážníka činí kolem 400.000,-Kč. Není možné, vzhedem k současné finanční situaci města, v nejbližší době dále navyšovat městskou policii. S navýšením se počítá až v roce 2012. V roce 2011 bude navýšena částka na přesčasové hodiny pro městskou policii, tak bude možné tento problém zatím řešit výkonem služby městské policie v nočních hodinách v pátek a v sobotu v rámci přesčasů.

K vašemu druhému dotazu uvádím, že v době, kdy městská policie nepracuje a je nutné provést odchyt zvířete, je nutné obrátit se na obvodní oddělení Policie ČR Sokolov - město. Zde mají policisté informace, jak mají v takovém případě postupovat. Město Sokolov má uzavřenou smlouvu o odchytu zvířat s útulkem pro zvířtata Vítkov, kde by měl majitel útulku na požádání Policie ČR vyjet a zvíře odchytit. Město Sokolov mu následně výjezd uhradí. V době víkendů navíc drží určený strážník Městské policie Sokolov pohotovost pro odchyty zvířat, takže Policie ČR by se měla obrátit na tohoto strážníka, který dále organizuje odchyt zvířete a nebo odchyt provede sám. Policie ČR má k dispozici telefonní číslo na dosahový telefon. S pozdravem
Dne: 2. 12. 2010 Mgr. Petr Kubis
Starosta města Sokolov
15. června 2010 | Blanka Maucher
auto
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli je možné s novým vozem na "zelených značkách" jezdit po celém území EU nebo ne.Děkuji Maucher
Vyhláška č. 243/2001 Sb. § 21 platí pouze pro Českou republiku:

Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Prodejce nebo registrační místo, které tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností vydalo, na ni vyznačí, v místě k tomu určeném, datum vydání. Zápis potvrdí otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.

S pozdravem

Hana Schimmerová
Dne: 15. 6. 2010 Hana Schimmerová
vedoucí odboru dopravy
12. května 2010 | Zdeněk Vandrovec
Blokové čištění
Dobrý den,prosím o nějaký plán blokového čištění v Sokolově,chystám se na dovolenou a nevím kdy bude toto čištění probíhat.Nerad bych měl odtažený automobily.

Jedná se mi o ulici Bratislavská a Dukelská,kde parkuji.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den, plán blokového čištění naleznete v sekci Bezpečnost města - aktuality - Pozor na odtažení vozidla, začíná blokové čištění. S pozdravem
Dne: 12. 5. 2010 Mgr. Petr Kubis
Starosta města Sokolov
11. května 2010 | Petr Filipovič
pomoc občanům městské části B2
Dobrý den,

Obracím se na Vás jako zastupitele a ¨patrona¨ naší městské části B2 o pomoc s takřka patovou situací s bezdomovci. Vím, že moc účinných nástrojů není, ale situace je opravdu již nesnesitelná. Každodenní nedůstojné chování bezdomovců, ovlivněné větší mírou požitého alkoholu vede k násilným potyčkám, hádkám a to od ranních až do pozdních večerních hodin. Nemluvě o značně znečištěném okolí kde se tato zmíněná komunita zdržuje. Město vynaložilo spoustu finančních prostředků na obnovu parku Bohemia a ono to nakonec vypadá jako skládka odpadků.
Jedná se blízké okolí obchodu BILLA v ulici Pionýrů a přilehlém parku Bohemia.
Prosím neberte mou žádost jako stížnost od chorobného stěžovatele. Rád bych přispěl nápadem jak na to, ale raději ne, bylo by to na hraně zákona . Proto bych Vás ještě jedno rád požádal o pomoc.

Děkuji za Vámi vynaložený čas s řešením této záležitosti.

S pozdravem,

Petr Filipovič.
Dobrý den, velice děkuji za podnět. Problematika bezdomovectví je obecně velmi kopmlikovaná, neboť represivní nástroje, např. blokové pokuty, se mnohdy minou účinkem pro jejich nevymahatelnost. Souhlasím s Vámi, že areál Bohemie se pomalu stává smetištěm. V tomto duchu se nám zatím podařilo, že jsme zde "sídlící" bezdomovce přinutili prostor uklízet. Do současné doby naplnili odpadky již tři kontejnery. Chtěli bychom začít více využívat i osob, které dostávají dávky. Na Váš podnět budeme samozřejmě reagovat zvýšenou kontrolou. Rád bych Vás požádal o zavolání na městkou policii v případě zjištěného exesu. Je nás v současné době opravdu málo a v Sokolově je podobných problémů hodně. Děkuji a jsem s pozdravem!

Mgr. Petr Kubis

velitel MP Sokolov


Dobrý den,

Váš podnět jsem předal veliteli naší městské Policie. Jeho odpověď naleznete výše.

Jak jste si jistě všiml, první krok již byl v nedávné době vykonán – lavička, na které bezdomovci posedávali, je odstraněna. Je jasné, že tento krok celý problém nevyřeší. V plánu je též osazení kamery nad touto lokalitou, ale tato záležitost je bohužel i otázka financí – doufám, že bude zrealizována ještě v tomto roce.

S pozdravem Jan Kropáček

Jan Kropáček, Ing., radní města Sokolov
___________________________________________________________________

direct line: 359 807 808 | office: +420 359 807 807
Dne: 14. 5. 2010 Mgr. Petr Kubis
Starosta města Sokolov
25. března 2010 | Alena Ryvolová
Hrušková
Dobrý den,

vím, že projekt "Bezpečné město Sokolov" ještě nebyl zpuštěn oficiálně, ale aspoň mám možnost si to vyzkoušet.
Za HZS KVK se podílím na tvorbě tohoto webu, ale teď mám dotaz na Městskou policii v Sokolově.
1. Bydlím na Hruškové a podle mapy okrsků jsem nezjistila, pod který okrsek vlastně patříme nebo je Hrušková úplně mimo i když je součástí města Sokolov?
2. Čím dál více lidí využívá okolí Hruškové jako černou skládku, umývají si tam pod kopcem auta, vyhazují staré pneu a ledničky do lesa a na poli, které jim nepatří si opékají buřty. Kdo a kdy to bude řešit? Městská, ale i státní policie se tam objeví tak 2x do měsíce a to jen projede kolem.

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Mgr. Alena Ryvolová
tisková mluvčí HZS KVKV
Dobrý den, paní Ryvolová,

tak teď nevím, jak se ke mně e-mail dostal. Jestli robot vyhodnotil Váš dotaz určený Městské policii jako dotaz pro státní, nebo mi ho někdo přeposlal. To jsem se z e-mailu nedozvěděl. Ale zpět k Vašemu problému. Obec Hrušková patří katasrálně pod obec Sokolov, ale nevím zda je Městská policie dohodnuta s Obecním uřadem Hrušková o spolupráci, či se jedná o "část" Sokolova, kde můžou působit tak jako v Sokolově. S tímto dotazem bych se obrátil na vedoucího Městské policie. Každopádně Státní policie to má ošetřeno tak, že obec Hrušková patří pod obvodní oddělení Sokolov - venkov (tel. 974 376 521). Tudíž bych se se založením černé skládky obrátil na toto oddělení, jelikož se jedná o přestupek. Dále k Vašemu dotazu. Jelikož je prioritou město Sokolov, tak byl do mapy okrsků zanesen pouze obvod oddělení PČR Sokolov - město. Proto také není obec Hrušková zahrnuta do mapy okrsků v Sokolově. Časem je však možné, že se mapa rozroste o působnnost Městské policie s připojením okolních obcí a o spolupráci pak bude požádáno i oddělení Sokolov - venkov, které má nastarosti vnější část Sokolova. Co se týče opékání buřtů, tak by si měl majitel louky tuto nějak označit a zajstit. Sám vím, že kousek pod Hruškovou je již odedávna ohniště, kde si "měšťané" opékají své buřtíky.
Děkuji za dotaz a snad jsem srozumitelně odpověděl na Vaše otázky. Pokud budete mít ještě nějaký dotaz, tak napište, nebo se stavte osobně na OOP.

S pozdravem prap. Pavel Kohoutek
Dne: 25. 3. 2010 Petr Krágl
strážník odpovědný za okrsek B2
25. března 2010 | Doubek
pokus
pokus nad pokus
Pane Doubek, portál není oficiálně spuštěn, ale je již funkční, tak pokud máte nějaký dotaz, tak se klidně můžete ptát. Jen odpověď na Váš dotaz může déle trvat, protože se do systému stále vkládají kompetentní osoby, tak abyste mohl dostat rychlou odpověď přímo od kompetentních lidí.
S pozdravem
Dne: 25. 3. 2010 Petr Krágl
strážník odpovědný za okrsek B2
1. března 2010 | Štěpán Bacsó
Petardy a psi (18.12.2009)
Píši Vám v 18:20 hod.27.11.2009, a ptám se ,proč se ozývají petardy,které se v této době nemají vůbec ozývat.Z psa řádně platím,ale nemohu s ním chodit na "venčení",protože se pes petard bojí.Myslím si,že používání petart je podle zákona ještě příliš brzy,jestli se mýlím,tak se za otázku omlouvám.Bydlím na Michalu, Alšova ulice.Děkuji za odpověď. Štěpán Bacsó
Vážený pane, problematika odpalování zábavné pyrotechniky v ulicích je problémem nejen v našem městě. Mohu Vám slíbit, že strážníci budou instruováni, aby se na tento nešvar při obchůzkách zaměřili. Při zjištění osoby, která zábavnou techniku odpaluje v ulicích města, je možné takové jednání posuzovat jako přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1, písm. c) zák. č. 200/1991 Sb. o přestupcích. Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 1. 000,-Kč. V případě, že opět zaznamenáte obtěžující rány díky odpalované pyrotechnice, kontaktujte, prosím, ihned městskou policii na čísle 800156800, která na místo vyjede a pokusí se viníka zjistit. Příjemný den. Mgr. Petr Kubis, velitel Měststké policie Sokolov
Dne: 11. 1. 2010 Ing. Jan Kropáček
zastupitel odpovědný za okrsek A3
11. ledna 2010 | anonym
Zvýšení daně z nemovitosti (1.1.2010)
Dobrý den,chci se zeptat, proč jste zvedli o 100% daň z nemovitosti? Chcete tím říct, že když město nemá peníze, tak prostě zvedne daně??? Takto se chovali feudálové. Myslím si, že odvádím dost velké daně na to, aby jste v době krize z toho mála co nám z našich ubohých platů zůstává ještě víc brali. Jako Váš volič tím nejsem příliš nadšen. Děkuji za pochopení. Lebeda Zdeněk
Dobrý den.
Je pravda, že u daně z nemovitostí byla od roku 2010 zvýšena základní sazba na dvojnásobek, a to novelou zákona č. 338/1992 Sb.,kterou schvaloval Parlament ČR. Tato právní norma platí plošně pro všechny subjekty, obce o tomto zvýšení tedy nerozhodovaly.
Obce však mohou uplatnit navíc (zavést) tzv. místní koeficient, který Zastupitelstvo města Sokolova schválilo ve výši 2 od roku 2009.
Při projednávání rozpočtu na rok 2010 (prosinec 2009) nebylo možné z legislativních důvodů upravit (zrušit) místní koeficient pro rok 2010. Úpravu místního koeficientu bude možné schválit až od roku 2011.
Zdravím. ing. Věra Mlezivová, vedoucí finančního odboru
Dne: 11. 1. 2010 Ing. Jan Kropáček
zastupitel odpovědný za okrsek A3
11. ledna 2010 | anonym
K soudu s učitelem Petrem Vaníčkem (10.1.2010)
Dobrý den. Jsem jedním z bývalých členů oddílu Kapka Sokolov, bývalým žákem, kamarádem a řekl bych i přítelem Petra Matěje Vaníčka. Rád bych vypovídal před soudem, nevím jestli je to možné, tak to aspoň napíšu tady. Matěj je, jak už jsem uvedl, můj kamarád. Možná se Vám mohu zdát zaujatý, ale věřte, že nejsem. Na mne ani na mé bývalé spolučleny z oddílu nikdy nevztáhl ruku. Býval jsem s ním v kontaktu často a choval se jako kamarád a ne jako pedofil, nebo jak to nazvala paní vyšetřovatelka. Za svým názorem si stojím a nikdo mi ho nevymluví. Věřím, že pravda zvítězí a lež bude poté potrestána. Matěji, věřím ti a stojím pevně za tebou. Díky za zveřejnění, s pozdravem Tomáš Kubišta.

Dobrý den, obvinění pana Vaníčka je absurdní a každý, kdo ho zná, to ví. Jsem velmi zvědava, jestli po skončení soudu, kde jistě padne verdikt "nevinen", bude na stránkách města článeček se jménem a fotkou toho, kdo si to celé vymyslel, aby ublížil... Jindřiška Dumková
Dobrý den, děkujeme za zájem o stránky sokolov.cz. K soudu se můžete přihlásit přímo panu Vaníčkovi a jeho obhájci, kteří Vás mohou navrhnout trestnímu senátu jako svědka.
Soudní přelíčení je veřejné a informujeme o něm právě proto, že se týká bezpečnosti dětí v Sokolově. Všem zúčastněným přejeme spravedlivý rozsudek. Tomáš Kábrt, editor stránek sokolov.cz
Dne: 11. 1. 2010 Ing. Jan Kropáček
zastupitel odpovědný za okrsek A3
10. prosince 2009 | nobody
Betonové plochy v ulici Majerové (1.1.2010)
Dobrý den, mám trochu menší dotaz. Bydlím v ulici Marie Majerové, již před delší dobou tu začali dělníci rýpat do země a vozit jakési betové dlažby. Děje se tak tomu přímo pod okny 3 vysokých paneláků. Ráda bych se dozvěděla k čemu tyto vybudované betonové plochy budou sloužit. Svým laickým okem předpokládám, že se asi bude jednat o parkoviště, avšak rozum mi nebere, proč když se na jednom z těchto míst již dále nic neprovádí, proč tedy již nefunguje? Nebo ta plocha je určená k něčemu jinému? Myslím si, že i těchto pár míst pro auta, která by sem mohla vejít, by bylo fajn používat. Sama vlastním automiobil a najít zde místo po 3.hodině odpolední v blízkosti baráku je prakticky nemožné, ono je to vlastně nemožné i v ranních hodinách, protože spousta lidí je doma, a nechává své vraky "hnít" na parkovišti... Proto tedy žádám o vysvětlení k čemu tyto 3 plohy slouží. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne Zdeňka Taliánová
Dobrý den.
Tyto tři zpevněné plochy o velikosti 9 x 18 m budou po dokončení sloužit jako nástupní plochy pro integrovaný záchranný systém. Vzhledem k tomu, že sokolovský hasičský záchranný sbor je vybaven moderní technikou pro pomoc lidem ve věžových domech, je nutné zajistit, aby se k domům s touto technikou také v případě nutnosti dostal a techniku umístil tak, aby splnila svůj účel. Na plochách není v žádném případě povoleno parkování! Právě problematické parkování aut v okolí si vynutilo výstavbu těchto zařízení.
Zdravím. ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku
Dne: 11. 1. 2010 Ing. Jan Kropáček
zastupitel odpovědný za okrsek A3
11. ledna 2001 | Jan Mikač
Parkování, psí výkaly, osvětlení... (18.12.2009)
Dobrý den, také mě zaujala odpověď pana místostarosty k problematice parkování a řešení tohoto problému. Na vlastní kůži jsem již pocítil opatření radnice, v tom, že bude žádat Policii ČR, aby pokutovala špatně zaparkované vozidla. Zaplatil jsem pokutu za stání na chodníku, kde se tímto způsobem parkuji již 20 let a nikomu to nevadilo. Ono je totiž strašně jednoduché zadat požadavek policii, aby si více hleděla této problematiky. Policie v neděli a v noci nafotila celou řadu takto parkujících vozidel a pak si volala majitele a vybírala pokuty. Již jsem o tomto problému jednou psal starostovi prostřednictvím webu Města Sokolova. Za měsíc jsem nedostal ani odpověď, ani jinou reakci na můj příspěvek, natožpak aby byl zveřejněn na webu i s odpovědí. Že slavná sokolovská městská policie se věnuje veřejnému pořádku a psím výkalům?? Nenechte se vysmát. Pokud si okolí našeho domu na Slovenské ulici sami neuhlídáme a neuklidíme výkaly po psech nezodpovědných chovatelů, tak bychom za chvíli žili na hnojišti. A co městská policie?? Možná jednou za týden profrčí v autě. Pokud by sloužila lidem i v nočních hodinách, určitě by alespoň přišla na to, že psi se venčí hlavně po ránu, než jdou lidé do práce nebo zase večer před spánkem. No a to městská policie ještě nemá "úřední hodiny". Proto taky nezjistila, že na ploše před fotbalovým stadionem, které slouží jako parkoviště, již 14 dnů nesvítí lampa pouličního osvětlení. Tuto plochu Město Sokolov za parkoviště nepovažuje, i když na ní parkuje kolem padesáti vozidel. Plocha je nedostatečně osvětlená, odstavená vozidla jsou vykrádána a ničena, jsou zde odstaveny autovraky a v neposlední řadě je to rejdiště narkomanů pro předávání a prodej zboží. Rád bych slyšel, jaká opatření přijmete na zlepšení situace v tomto koutě města. Děkuji za odpověď, Jan Mikač, Slovenská ulice
Vážený pane Mikači, dovolte mi, abych se jako nový velitel městské policie pokusil odpovědět na Vaše dotazy. Problematika parkování v Sokolově se řeší dlouhodobě a vím, že občany opravdu trápí. Domnívám se, že při řešení dopravních přestupků souvisejících s problematikou parkování je Policie ČR i Městská policie Sokolov více benevolentní. Je však logické, že jsou situace, kdy musí dojít k ráznějšímu řešení a to zejména v případě stání na chodnících, kde mají poté maminky s kočárky problém projít, nebo stání ve druhé řadě vozidel, kde není zajištěn průjezd vozidel IZS atd.
Vaší připomínku k činnosti městské policie nemohu posoudit, neboť jsem ve funkci 14 dní, ale mohu Vás ubezpečit, že strážníci již čtrnáct dní tráví 90% výkonu služby formou pěších hlídek. Znečišťování veřejných prostranství psími výkaly patří výlučně do činností městské policie. Strážníci jsou instruováni, aby proti těmto přestupcům postupovali nekompromisně s tím, že kdo se takového přestupku bude dopouštět opakovaně, bude oznámen k projednání ke správnímu orgánu, kde lze uložit vyšší sankci. V krátké době budou po Sokolově rozmístěny cedule, které budou upozorňovat majitele psů, aby po svých psech uklízeli. Je však jasné, že dokud všem nebude záležet na tom, aby naše město bylo čisté, budeme tento nešvar odstraňovat velmi pomalu. Na ulici Slovenskou se při výkonu služby více zaměříme, stejně tak na parkoviště u brány borců. Váš poznatek ohledně nefunkčního osvětlení neprodleně předáme SOTESu Sokolov. Autovraky na tomto parkovišti byly již městskou policií zadokumentovány a 27.11. 2009 byli majitelé vyzváni k odklizení vraků. Je nutné v současné době dodržet 60 ti denní lhůtu, po které budou autovraky odtaženy a sešrotovány. Děkuji za Váš zájem o bezpečnostní situaci v Sokolově a v případě, že budete chtít věci řešit osobně, je možné mne navštívit. Přeji příjemný den! Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov
Dne: 11. 1. 2010 Ing. Jan Kropáček
zastupitel odpovědný za okrsek A3
 <<  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5