Město Sokolov připravilo službu pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti občanů formou krátkých SMS zpráv. Tato služba je zcela zdarma. Smyslem rozesílaných SMS zpráv je varovat občany před blížícími se živelnými pohromami, dopravními událostmi, pohřešovanými osobami. Každý má možnost určit si druh rozesílaných informací podle připravených témat:

  • T1 - Výstražné informace ČHMU

  • T2 - Jiné mimořádné události

  • T3 - Dopravní informace

  • T4 - Informace od Policie ČR a Městské policie Sokolov


Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Služba je určena pro občany Sokolova ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat, zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ na tel. +420354228111, dopisem, datovou schránkou, osobně v kanceláři A.1.08 MěÚ Sokolov nebo zasláním odvolání souhlasu na e-mail: robert.doubek@mu-sokolov.cz. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat MěÚ Sokolov, Odbor životního prostředí, pracoviště krizového řízení, tel. 354228266. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.


Registrace Vašeho telefonního čísla k odběru SMS

Registraci Vašeho telefonního čísla k odběru SMS a výběru témat zasílaných SMS, si lze zaregistrovat třemi způsoby:

1. Zasláním registrační SMS

Pro odběr SMS a zvolení tématu zasílaných zpráv, oděšlete SMS na číslo
SMS InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 ve tavru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraULICEmezeraCISLO
POPISNEmezeraOZNACENITEMATU

Příklad:
Jmenujete se Petr Nový a bydlíte na adrese Sokolov, Mírová 158 a chcete odebírat informace o výstrahách ČHMÚ, mimořádných událostech a informace od Policie.
REGISTRUJ PETR NOVY SOKOLOV MIROVA 158 T1 T2 T4

Velikost písma nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. Po úspěšné registraci obdržíte Potvrzovací zprávu.

2. Vyplněním registračního formuláře

Registraci lze pohodlně provést vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici pod tímto textem.
Registrační formulář SMS InfoKanál Sokolov >>>

3. Přímou registrací na Městském úřadu Sokolov

Registraci můžete rovněž provést při osobní návštěvě MěÚ Sokolov na pracovišti krizového řízení, které se nachází v prvním patře v kanceláři číslo A.1.08.

 

Změna druhů rozesílaných informací (změna témat)

Pokud si budet po registraci chtít téma přidat, stačí na číslo SMS InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 zaslat text REGISTRUJ a označení vybraného tématu.

Příklad: REGISTRUJ T3

Chcete-li zrušit odběr pouze vybraných témat, zašlete SMS na číslo InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111, ve tvaru ODREGISTRUJmezeraOZNACENITEMATU (při výběru více témat napište označení všech a oddělte je mezerou)

Příklad: ODREGISTRUJ T1 T2

 

Zrušení rozesílání informačních SMS zpráv

Chcete-li Vaše číslo vyřadit z odběru všech SMS zpráv, zašlete na číslo InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 SMS ve tavru: ODREGISTRUJ.

Příklad: ODREGISTRUJ

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která je tady pro Vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozhodujícím faktorem. Přispějte ke zlepšení kvality Vašeho života v Sokolově.

Služba SMS InfoKanál Sokolov a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewall. Společnost INFOKANÁL s.r.o., která službu provozuje, je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů.