Sociální poradce

V případě, že se potýkáte s problémem, je dobré vědět, kam se obrátit o radu nebo pomoc. Jako pomůcku Vám nabízíme interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb města Sokolova. Naleznete zde základní informace vztahující se k cílovým skupinám a kontakty na organizace poskytující sociální služby . Více se dozvíte na webových stránkách poskytovatelů popř. máte možnost využít bezplatné sociální poradenství, kteréhokoliv poskytovatele sociálních služeb nebo sociálních pracovníků odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov.

Životní situace

Bydlení
Azylové bydlení
Bez přístřeší
Nízkonákladové byty pro seniory a zdravotně postižené
Dluhy
Domácí násilí
Drogy
Aktivní uživatel drog
Pasivně
Rodina s dětmi
Aktivní rodiče a děti
Problémy v rodině
Senior
Aktivní senior, chci se zapojit
Doma, ale se zdravotními problémy
Problémy v rodině
V pobytovém zářízení
Zdravotně postižení
Aktivní občan
Aktivní občan hledá práci
Doma, ale se zdravotními problémy
Mentální postižení a duševní nemoci