testkos Bezpečné město SOKOLOV - Jak ochránit své dítě
Jak ochránit své dítě

Mluvte s dítětem otevřeně o domácí situaci. Netvrďte, že je vše v pořádku. Nejistota je pro dítě matoucí a navodí u něj pocit, že za vaše trápení může ono samo. 

Určete dítěti bezpečné místo v bytě – pokoj, kde se může zamknout, číslo, na které může zavolat pomoc. Promyslete a ukažte mu, jak musí v případě nouze utéci. Poučte jej, že jeho úkolem je zůstat v bezpečí.  A nikoli vás ochraňovat.

 

Pokud se u vašeho dítěte projeví zdravotní potíže, vyhledejte pomoc odborníků. Nejčastějšími potížemi jsou poruchy spánku, kožní problémy, bolesti hlavy, dýchací obtíže, zhoršení alergie či astmatu. Dítě může trpět nočními můrami a nočním pomočováním, začne být uzavřenější, smutnější, mohou se projevit potíže v řeči (např. koktavost). Převládající napětí a stres se mohou odrazit i ve školním prospěchu a celkově v chování ve škole. Dítě je úzkostné, má potíže s udržením pozornosti a celkovou koncentrací. Projevuje se u něj nervozita, zvýšená dráždivost, která může přerůst do agresivního chování.

 

Zdravotní stav dítěte konzultujte  s dětským lékařem, který vám v případě závažnějších poruch doporučí  dětského psychologa či psychiatra. Vzniklou situaci konzultujte s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) na příslušném městském úřadě.

 

Myslete na budoucnost svých dětí.

Pokud jim ukážete, že si nenecháte líbit příkoří a že se nevzdáte i za cenu velkých ztrát, dáváte jim ten nejlepší vklad do životaúctu k sobě samému, k vlastnímu životu a k životu druhých.