testkos Bezpečné město SOKOLOV - Odkazy
Odkazy

www.pmscr.cz   (PMS ČR)

www.llp.cz    (liga lidských práv-  Instituce pomáhající obětem TČ)

www.bkb.cz/index.php    (Bílý kruh bezpečí- Instituce pomáhající obětem TČ. Občanské sdružení s celostátní působností zaměřující se na pomoc obětem trestných činů a na prevenci kriminality)

www.justice.cz          

www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=114   (MÚ Sokolov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

www.trestni-rizeni.com/vzory-pisemnosti/vzory-nejcastejsich-podani-v-trestnim-rizen i  (vzory písemností nejčastěji využívaných v trestním řízení)

www.integracniprogramy.cz      (stránky organizace Člověk v tísni v Sokolově)

www.kotec.cz  (org. Kotec - poskytování cílených sociálních služeb nejenom lidem drogově závislým, i dětem, mladým lidem a rodinám ohroženým sociálním vyloučením a romské komunitě)

www.utociste.cz/cz/uvod/  (pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci)


www. spj.cz Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s.