testkos Bezpečné město SOKOLOV - Jak se domácí násilí projevuje
Jak se domácí násilí projevuje

Formy domácího násilí jsou různé. Z počátku se nejčastěji  projevují slovním napadáním a urážením, postupně přecházejí v útoky tělesné. V konečné fázi může být ohrožen i lidský život.


První známky toho, že se mění  rovnováha mezi partnery, se projeví  slovními výpady. Jedná se o ponižování, urážení, zesměšňování, zastrašování, vydírání, zákazy.  Nastupuje  nepřiměřená kontrola činností, omezování kontaktů s rodinou a přáteli. Časté je také omezování přístupu k penězům, kontrola nad příjmy a výdaji a ničení oblíbených věcí.

 

Po čase se začnou projevovat útoky na tělo jako je strkání, smýkání, odhození na nábytek, bití otevřenou rukou či pěstí, tahání za vlasy, kopání, škrcení nucení k sexu, znásilnění. Násilná osoba využívá i různé předměty (provaz, pásek, bič).

                                                                                         

V případě, kdy jsou útoky mířeny na životně důležité orgány, oběť je škrcena a je vystavena útokům bodné, řezné, sečné či střelné zbraně, je ohrožen její život. V tomto okamžiku je potřeba zavolat Policii ČR a následně vyhledat pomoc odborníků Intervenčního centra. Vzhledem k obrovskému riziku zde platí jako nikdy předtím: 

 

Je potřeba jednat dřív, než příběh skončí smrtí.