testkos Bezpečné město SOKOLOV - Sbor dobrovolných hasičů Sokolov, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Sokolov, o.s.

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V SOKOLOVĚ

adresa : Spartakiádní 1937, Sokolov

tel.:         608758951, 606703717

email :   sdhsokolov@seznam.cz

web :     www.sdhsokolov.ic.cz

                   facebook

IČ : 72054727

 

V září 2005 vznikl v Domě dětí a mládeže v Sokolově z popudu zástupkyně ředitelky paní Jany Špačkové zájmový útvar Mladý hasič, jehož náplň a program vytvořili příslušníci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Jan Fedorko a Petr Katriňák.

Jako hlavní body náplně bylo stanoveno vést děti ke znalostem z požární ochrany, zdravovědy nebo z dopravních předpisů, ale také k týmové práci a zvyšování fyzické a pohybové zdatnosti. Vzhledem k tomu, že o zájmový útvar narůstal z řad dětí zájem a počet malých hasičů se rozrostl na současných téměř 35, posílil v roce 2008 řady vedoucích další příslušník HZS KVK Ing. Štefan Fuska, který rozšířil program a náplň kroužku. Od září 2010 začaly v zájmovém útvaru Mladý hasič oficiálně působit jako vedoucí Lucie Krejčová a Anna Holubová.

DDM investovalo nemalé prostředky do výbavy klubovny, která v současnosti nepostrádá převlékací skříňky pro malé hasiče, operační středisko, skluz nebo dokonce polovinu vozidla Avia, které slouží k ukládaní hadic a dalšího příslušenství, které je z většiny zapůjčeno od HZS KVK. Přáním vedoucích útvaru je srovnávat úroveň znalostí a dovedností dětí s jejich "hasičskými" vrstevníky z okolních obcí. I za tímto účelem založil Ing. Štefan Fuska občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Sokolov, které má sídlo v DDM Sokolov a úzce s ním spolupracuje.

Sbor se se svými svěřenci od roku 2009 účastní Karlovarské ligy v požárním sportu dětí. Od léta 2010 začal závodit také s družstvem dospělých a to v kategoriích muži, ženy nebo družstvo smíšené.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta : Ing. Štefan Fuska

Náměstek starosty : Ing. Petr Bjalončík

Velitel SDH : Petr Katriňák

Jednatel : Jan Fedorko

Hospodář : Lenka Fusková

Vedoucí mládeže : Petr Katriňák

 

POŘÁDANÉ AKCE 

Jelikož je účelem Sboru také oživení "hasičské tradice" v Sokolově, připravili jeho členové sportovní a kulturní akci závod o nejtvrdšího hasiče "Hasičský permoník 2010" konaný 8. května 2010 v Sokolově na Starém náměstí.

Odkaz na propagační spot a fotogalerii.

 

Další akcí bylo dne 29. srpna 2010 krajské kolo Karlovarské ligy v požárním sportu dětí, které se konalo na areálu Bohemia v Sokolově.

 

Dne 21. 5. 2011 uspořádali členové sboru spolu s mnoha dobrovolníky sportovní akci pro členy a příslušníky Integrovaného záchranného systému s názvem " Bahňák - Závod IZS ", která se konala na tzv. Jižním lomu v Sokolově. Jednalo se o překážkový běh v bahně. Trať byla připravena speciálně pro tyto účely a vznikla v nepoužívané a problematické části města.

Odkaz na propagační video a fotogalerii.