testkos Bezpečné město SOKOLOV - Projekty prevence kriminality
Projekty prevence kriminality

Městská policie Sokolov - středisko prevence kriminality pro rok 2010 připravila tyto preventivní projekty.  Od března 2010 společně s Policií ČR  a partnerem spol. Sokolovská uhelná a.s. , právní nástupce úspěšně odstartovala projekt SENIOŘI I. - (NE)bezpečné stáří, který je zaměřen na naši starší generaci ve městě Sokolov. Senioři, pokud splní všechna kritéria spojená s registrací  na kontaktních místech ve městě,  obdrží  po telefonické domluvě od strážníka, policisty a  odborníka montážní firmy tvz. bezpečnostní balíček, který je bezplatný. Dále seniorům projekt nabízí účast na pracovních seminářích, kde si navzájem policisté i strážníci vymění  a předají seniorům své  zkušenosti z praxe a rady. Poslední část projektu pro seniory v sobě zahrnuje kurz sebeobrany, kdy se seniory cvičí zkušení odborníci z oddílu karate, kde je učí, jak se účinně a adekvátně se  bránit  napadení, jak správně padat, jak použít slozotvorný prostředek, jak použít k obraně deštník či francouzkou hůl. Vše podstatné  i fotografie k projektu najdete v sekci prevence kriminality v oddíle, který je věnován přímo projektu SENIOŘI I.

 

Druhý projekt Městské policie Sokolov a Policie ČR je nazvaný Bezpečná vycházka, který je zaměřen na děti předškolního věku. Všechny děti ze všech 7 mateřských škol v Sokolově jsou oblečeny do reflexních vestiček s logem Bezpečného města a uvedením názvu ulice- sídla  mateřské školky. Dále obdrží  všechny děti omalovánky, které jsou věnovány rozboru nejzákladnějších témat prevence pro děti tohoto nízkého věku.  Vše k projektu   i fotografie najdete  v sekci prevence kriminality v oddíle, který je věnován přímo projektu Bezpečná vycházka.  

 

Třetí projekt Městské policie Sokolov a Policie ČR je  projekt Bezpečný podnik. Cílem projektu je šířit myšlenku prevence do řad  mládeže a kde jinde než v podnicích, barech, hernách, které nejčastěji navštěvují. Projekt je v současné době v přípravné fázi, z tohoto důvodu o tomto budeme informovat  a psát v této sekci později.

 

Čtvrtým  projektem Mětské policie  a Policie ČR jsou preventivní opatření v obchodních domech. Tento projekt nalezne  své uplatnění zejména v období  státních svátků a vánočního období. Bude cílen  na kapsáře - jedince, ale i  skupiny, kteří vyrážejí na " nákupy  za pět prstů" a my bychom jim chtěli v tomto zabránit a kupující návštěvníky tak  uchránit před těmito lidmi, kteří  občanům pak  chystaný odpočinek a sváteční období naruší. Oslovíme opětovně ředitele všech větších obchodních center a s těmito projednáme veškeré dostupné možnosti, jak ochránit zákazníky v tomto svátečním období.   

 

Na všechny tyto projekty přispělo finančně Město Sokolov.  

 

Bližší informace k již  fungujícícm, ale i chystaným  projektům poskytne Městská policie Sokolov .  

    

Městská policie Sokolov nadále velmi dobře spolupracuje na dlouhodobých preventivních projektech, jako jsou projekty s Domem dětí a mládeže Sokolov,  se Základní školou  v ul. Sokolovská v Sokolově a dalšími subjekty.