testkos Bezpečné město SOKOLOV - Projekt SENIOŘI I.
Projekt SENIOŘI I.

Projekt SENIOŘI I.

 

Realizace: Městská policie Sokolov, Policie ČR, Sokolovská uhelná, právní nástupce   Sokolov a.s., Městský úřad Sokolov,

Projekt Senioři I.je, jak samotný název prozrazuje určen seniorům a hlavním jeho cílem je  řešení problematiky bezpečnosti. Jelikož se každým rokem  vyskytují stále více případy, kdy senior se stává  obětí trestného činu či přestupku a to zejména díky krádežím na osobách, v bytech, loupežích, je úkolem tohoto projektu eliminovat všechna rizika s cílem  zajistit seniorům pocit bezpečí. Projekt je rozdělen do dvou částí, kdy první částí  projektu je distribuce bezplatných bezpečnostních balíčků a  druhá část  je zaměřena na pracovní semináře. Bezpečnostní ( bezplatný) balíček obsahuje : montáž panoramatického kukátka či domovního řetízku, samolepku s nafocenými logy, odznaky    a služebními průkazy městské policie , Policie ĆR, služby kriminální policie a vyšetřování, energetiků, DVD, kartičku s důležitými telefonními čísly, slzotvorný sprej, osovní alarm a brožuru, ve které jsou mimo jiné i návody k použití. Senior ( zájemce) , který doloží dokladem, že žije trvale bytem v Sokolově a ke dni 31.12.2009 dosáhl nejméně 60-ti let věku,  dostane tento bezpečnostní balíček pokud se osobně zaregistruje na  těchto kontaktních místech:

- služebna Městské Policie ( budova MěÚ)  v době od Po-pá v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.,

- služebna Policie ČR, Obvodní odd. Sokolov město , ul. Hornická 2047v době od Po-Pá v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

- budova Městského úřadu Sokolov, ul. K.H.Máchy 1275 v době Po a St od 8.00 hod. do 17.00 hod.  

Bezpečnostní balíček po registraci doručí strážník MP společně s příslušníkem P ČR při následné montáži panoramatického kukátka či domovního řetízku v bytě seniora. Pro informace je možno volat  na Městskou Policii Sokolov  800 156 800 nebo na Policii ČR 974 376 613.

 

Od 2.8.2010 se mohou senioři zaregistrovat z pohodlí svého doma a požadat pouhým vytočením bezplatné telefonní linky 800156800 o bezpečnostní balíček. Balíček jim bude dodám domů strážníkem a policistou podle časového harmonogramu registrací.  

 

Dne 17.12.2010 proběhl v tělocvičně II. Základní čkoly v Sokolově poslední kurz sebeobrany pro seniory pro rok 2010. Účastnilo se jej 15 seniorů, vesměs těch, kteří na kurzy chodili pravidelně od počátku vzniku projektu. Senioři a cvičitelé si kromě zopakování naučených hmatů a chvatů sebeobrany , popřály k vánočním svátkům a prozatím se rozloučili. Bylo společně domluveno, že kurzy sebeobrany pro seniory  budou pokračovat i v roce 2011 a to v druhé polovině roku.

 

 

VÁŽENÍ  SENIOŘI - aktualita  na měsíc květen 2011

 

Pokud jste s našimi lektory sebeobrany cvičili v rámci projektu SENIOŘI I.( i necvičili ), dáváme vám všem na vědomí, že do České republiky, do Sokolova zavítal  mistr YAGI Meitatsu, 10 Dan.

V rámci velmi dobé spolupráce mezi lektory sebeobrany a našimi seniory, projevil samotný mistr Yagi zájem se seniory setkat osobně a besedovat s nimi. Beseda  se bude konat dne 26. května 2011 od 17.00 hod. v prostorách hudebního klubu "M" v Domě kultury v Sokolově, ul. 5. května.

 

 

 Návštěva mistra okinawského karate se seniory

 

Dne 26. 5. 2011 se v Domě kultury v Sokolově  konala beseda, která byla uspořádána pro seniory a hlavním aktérem besedy byla vzácná návštěva s ostrova Okinawa. Seniory přijel navštívit v rámci svého 7 denního pobytu v ČR mistr okinawského karate pan Yagi Meitatsu, držitel 10 Danu. Během hodinové debaty se senioři mistra ptali na rozličné otázky spjaté především s jeho životní filosofií, zdravým stylem života, zajímaly se o stravu, především o cvičení a o jeho rodinu. V neposlední  řadě je zajímalo i to, zda ochutnal  české jídlo. Mistr na všechny otázky odpovídal velmi ochotně prostřednictvím Mgr. V. Šimka - lektora kurzu sebeobrany pro seniory v Sokolově, který všechny jeho  odpovědi tlumočil. Na otázku ohledně jídla např. mistr uvedl, že  se těší na oběd, kam jej jeho přátelé z ČR pozvali a objednali mu knedlo, zelo. Besedy se účastnilo cca.30 seniorů a těmto byl také promítnut krátký film o ostrově, ze kterého mistr pochází a kde žije. Mistr Aygi v samotném konci besedy popřál seniorům mnoho zdraví, štěstí a aby se poctivě učili sebeobraně, která jim zaručí nejen bezpečí, ale i nalezne u nich cestu ke zdravému stylu života.