testkos Bezpečné město SOKOLOV - Projekt Bezpečná vycházka
Projekt Bezpečná vycházka

Projekt Bezpečná vycházka

 

Realizátoři: Městská policie Sokolov, Policie České republiky, Dům dětí a mládeže Sokolov, Městský úřad Sokolov


Tento projekt je určen dětem předškolního věku. Ví se obecně, že nejvíce informací dokáže člověk  pojmout, pochopit a zapamatovat si  v nejútlejším věku. Ať  už jsou to pravidla slušného chování , úcta ke starším lidem, ale i jiné základní návyky a dovednosti. Tento preventivní projekt osloví děti, aby se naučily pravidlům bezpečného chování na ulici, dětských hřištích, aby nechodily s cizími lidmi, nešahaly na cizí pejsky apod. Všechny děti ve všech mateřských školách v Sokolově ( 680 dětí) dostanou od Městské policie a Města Sokolov reflexní vestičky, které budou v zadní části  opatřeny ulicí té které školky, kam dítě chodí. Dále  jsou pro všechny děti připraveny omalovánky, které  ilustroval Jakub Štěpánek  ( 12 let  ), žák ZŠ v Habartově, žák ZUŠ Sokolov. Obsahem omalovánek jsou základní témata prevence  bezpečnosti, které jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku. Děti si  budou  na dané téma povídat a barevně vybarvovat a tím i rozlišovat co je na obrázku správně a co špatně. Paním učitelkám budou chodit pomáhat s vybranými tématy i strážníci  městské policie ve spolupráci s příslušníky Policie ČR, které budou děti i na místě hodnotit razítky se smějícím či zlobícím se smajlíkem, a tím budou děti vědět,  zda pracovaly správně či špatně.  

 

Ode dne 1.6.2010 po dobu 10 pracovních dní navštěvují mateřské školky strážníci společně s policisty a povídají si s dětmi o  tématech bezpečnosti, které jsou v jejich omalovánkách, které dostaly jako jeden z dárků v rámci projektu Bezpečná vycházka. Hodinová návštěva probíhá  ve výukové, ale i hravé atmosféře. Strážci zákona učí a apelují na děti, aby např. na komunikacích  dodržovaly pravidla bezpečnosti, aby neotvíraly cizím lidem, aby nechodily a nebraly si nic od cizích lidí apod. Děti podle instrukcí označí červenou barvou ten bezpečnostní prvek, vybarví uniformu strážníka či policisty, který figuruje na každé straně omalovánek a tím si zdůrazní a několikrát během hodiny zopakují, co je na té které stránce důležité. Během výuky děti i zpívají, tancují a ke konci jsou poučovány o bezpečných prázdninách, které nyní děti čekají.  

 

Dnem 21. října 2010 byl tento projekt oficiálně ukončen a to velkolepou společnou akcí, kdy se spojily dva projekty určené předškolákům- projekt BENE  bezpečně a nebezpečně, který každoročně realizují pracovníci DDM v Sokolově společně s pracovníky MěÚ ODSA a hasiči a projekt Bezpečná vycházka, který mají na starosti  strážníci a policisté a  díky tomuto se na děti  apelovalo, aby si zopakovaly  základní znalosti z oblasti zdravovědy, dopravy, prevence kriminality, mezilidských vztahů, drog, ekologie, požární ochrany. Akce se účastnilo cca. 200 dětí ze všech mateřských škol v Sokolově a děti z přípravného ročníku IV. ZŠ v Sokolově. Děti plnily úkoly z různých oblastí a  zároveň si zaškrtávaly splněné úkoly v housence, která byla hlavním motivem projektu BENE. Při vyhlášení  byly děti obdarovány dárky z oblasti prevence kriminality, sladkostmi v podobě dortu ve tvaru housenky, medailemi a dalšími dárky pro  potřeby školských zařízení. V závěru ukázali své umění sokolovští hasiči, když před  dětmi uhasili hořící papírový dům  a děti je odměnily hlasitým potleskem.

 

Jelikož propojení těchto dvou projektů přineslo slíbený výsledek a děti splnily a zúročily veškeré doposud získané znalosti, bylo dohodnuto, že příští rok opět budeme všichni v této úspěšné akci pokračovat. 

 

Strážníci i policisté slibují, že budou navštěvovat nadále mateřské školky a budou preventivně působit na děti.