testkos Bezpečné město SOKOLOV - Jak chránit sebe a svůj majetek
Jak chránit sebe a svůj majetek

Jak chránit sebe a svůj majetek

Rady jak předejít vykradení domů a bytů 

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví dovolenou v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu.

Každý z nás může bezpečnost obydlí ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá a levná organizační opatření. Navíc by měl každý korigovat své jednání a návyky. Řiďte se následujícími doporučeními:
  Řádně uzamykejte vhodně označený objekt
Odcházíte-li z vaší domácnosti, třeba jen na krátkou dobu, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dveřích uvádějte vaše příjmení bez titulů a nejraději v množném čísle.
  Neupozorňujte zbytečně na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Požádejte někoho, komu důvěřujete, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédl na obydlí – větral, zaléval květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral schránku na dopisy apod.
Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Dobu své nepřítomnosti neuvádějte ani ve sdělení na vašem telefonním záznamníku.
Vhodné je si v bytě instalovat elektronické zařízení, které umožňuje v nepravidelných časech zapínat světla, televizi atd. a tak udržovat zdání, že byt je obydlen.
  Udržujte přehledný prostor před objektem
Nezapomínejte na dobré osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část objektu. Keře vhodně prostřihávejte, abyste zlodějům neusnadnili případné vloupání tím, že jim poskytnete možnost pracovat ve skrytu.
  Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi tím, co máte doma cenného. Drahé cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu bylo co nejméně vidět. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
  Označte své cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
  Udržujte pořádek na pozemku
Udržovaná zahrada s posekaným trávníkem vytváří dojem, že je v domě někdo stále přítomen. Na zahradě nenechávejte volně ležet nářadí, sekačku nebo žebřík. Mohou vám být snadno odcizeny, přístupný žebřík dokonce může případnému zloději umožnit snazší vniknutí do vašeho objektu. Ukládejte a uzamykejte tyto předměty v uzavřených prostorách.
  Udržujte dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzájemně můžete poskytovat služby zvyšující bezpečnost vašeho obydlí. Všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do svého bytu vpusťte jen osoby známé a důvěryhodné. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různého zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to být tipaři.
  Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto vykraden?
Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.
Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu otázek, na které musíte znát uspokojivé odpovědi:
  Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
  Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
  Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma?

Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:

  Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními, má dobré reference, provádí komplexní služby, firmě, která je členem například Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.
  Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
  Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
  Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven.
  Navštivte nejbližší poradenskou místnost Policie České republiky, kde konzultujte problémy s odborníky.
  Postupujte podle programu Ministerstva vnitra a Policie České republiky Bezpečná lokalita.


JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV, sekropk@mvcr.cz