testkos Bezpečné město SOKOLOV - Cestování vlakem
Cestování vlakem

Při cestování vlakem dodržujte následující rady:

- na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující,
- při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod,
- v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti,
- nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil,
- nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku,
- nevyskakujte z jedoucího vlaku,
- nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagonů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce,
- za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří,
- nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru,
- při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou,
- nevozte s sebou větší finanční obnos,
- své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním,
- ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti,
- opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou.