testkos Bezpečné město SOKOLOV - Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

Co dělat, když se stanete účastníky nehody?


Dopravní nehoda není příjemnou záležitostí a to ani v případě, že se nic vážného nestane. I v takové situaci se jistě hodí, být na ni dobře předem připraven. Provedeme vás proto základními pravidly a postupy, které byste v případě dopravní nehody měli dodržovat.

Od 1. ledna 2009 se k dopravní nehodě, u které nepřesáhly škody na autě výši 100 000 Kč (včetně věcí uvnitř vozidla), nemusí volat Policie České republiky. Ve kterých případech a situacích však Policii zavolat musíme?

 

Policii ČR musíme zavolat jestliže:

Dojde k zranění nebo k usmrcení osoby.Po nehodě nebudeme schopni znovu obnovit plynulost dopravy.Dojde k poškození pozemní komunikace nebo poškození či zničení její části.Při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí.Škoda na autě přesáhne částku 100 000 Kč.Dojde ke škodě na majetku třetí osoby (zaparkované auto, poškozený plot), výjimku tvoří auta na leasing, kdy takové auto patří třetí osobě, ale jeho řidič byl účasten nehody.

Pokud nedojde k ani jednomu z výše uvedených bodů, není zapotřebí volat Policii ČR. Pak stačí jen sepsat "Záznam o dopravní nehodě". Pro takové případy je dobré vozit formulář s sebou ve vozidle. Pakliže vám účastníci nebudou ochotnitento  záznam o nehodě podepsat, zavolejte Policii ČR.

Jak postupovat při nehodě

Pozorně si přečtěte a zapamatujte pár rad, jak se zachovat, když dojde k dopravní nehodě:

Zastavte vozidlo a zabezpečte místo dopravní nehody. Zapněte varovná světla a položte výstražný trojúhelník.Přesvědčete se, zda nedošlo ke zranění osob. Zraněným osobám poskytněte náležitou první pomoc. Pozor: Neposkytnutí  pomoci nebo její špatné poskytnutí je trestným činem! Ze svých zkušeností a znalostí zjistěte  škodu a další věci způsobené dopravní nehodou, popřípadě zavolejte Policii ČR.Pokud není přítomna policie, sepište společně s ostatními účastníky nehody " Záznam o dopravní nehodě". Jestliže je vaše vozidlo nepojízdné, zavolejte asistenční linku své pojišťovny, k zajištění odtahu vozidla. Ke svému pojištění máte hrazeny asistenční služby.Před opuštěním místa nehody se ujistěte, že máte všechny  údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody.Co nejdřív předejte Záznam o dopravní nehodě své pojišťovně.

Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů bez kolizí a nehod!


V sekci ke stažení je pro Vás připraven formulář k dopravní nehodě a karta První pomoci, která Vám pomůže při jejím dávání. Doporučujeme si tuto kartu vytisknout, zalaminovat a vozit s sebou jako součást povinné výbavy.

Ke stažení