testkos Bezpečné město SOKOLOV - Drogy v novém Trestním zákoníku
Drogy v novém Trestním zákoníku

Společná tisková zpráva


Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK v Praze
Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 

V souvislosti s těmito změnami se Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Národní protidrogová centrála Policie ČR a Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze rozhodly vydat společné stanovisko pro potřeby médií i široké veřejnosti s cílem předejít mylným interpretacím nově definovaného právního rámce, zejména těm o "legálních" či "povolených" nebo "beztrestných" množstvích drog:

 

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství podle zákona o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku. Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře apod.). Pokud tedy drogy přechovává uživatel drog nebo závislý, jedná se vždy o protiprávní jednání.


Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní potřebu může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.


Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.


Za neoprávněné přechovávání jiné omamné nebo psychotropní látky než konopné v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.


Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství podle zákona o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku. 


Za neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu v malém množství může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.


Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.


Za neoprávněné pěstování houby nebo jiné rostliny než konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody delší, a to až na jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.


Dělení drog na konopné drogy a jiné drogy, eventuálně rostliny konopí a jiné rostliny a houby obsahující drogy, zákon používá pouze v případě přechovávání a pěstování pro vlastní potřebu v množství větším než malém. Jakékoliv další způsoby nedovoleného nakládání (např. prodej, dovoz, vývoz) jsou trestány stejně bez ohledu na typ drogy.


Co se považuje za „množství větší než malé“ stanovila vláda svým nařízením. Co se považuje za rostliny nebo houby obsahující drogy v souvislosti s pěstováním pro vlastní potřebu stanovila taktéž vláda nařízením. Vládní nařízení jsou stejně jako trestní zákoník závazná pro každého bez výjimky, tedy i pro orgány činné v trestním řízení, včetně soudů.  


Přesná znění vybraných paragrafů trestního zákoníku vztahujících se k nedovolenému nakládání s OPL jsou uvedena v Příloze 1 k této tiskové zprávě.


Množství větší než malé u vybraných OPL stanovené nařízením vlády jsou uvedena v Příloze 2.


Seznam rostlin nebo hub považovaných za rostliny a houby obsahující OPL pro účely trestního zákoníku stanovený nařízením vlády a jejich množství větší než malé jsou uvedeny v Příloze 3.

 
Za jednotlivé instituce podávají podrobnější informace:

za Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: MUDr. Viktor Mravčík, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz, tel. 724 192 017


za Centrum adiktologie: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (email: twz@adiktologie.cz, tel. 603 451 103) a Mgr. Hana Gajdošíková (e-mail: gajdosikova@adiktologie.cz, tel. 224 965 098)


za Národní protidrogovou centrálu SKPV PČR: plk. Mgr. Jakub Frydrych a kpt. Bc. Michal Hammer (e-mail: npdc@vmcr.cz, tel. 974 836 531) 

 
zpracoval:
kpt. Bc. Michal Hammer
tiskový mluvčí NPC

vrchní rada
plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH v.r.
ředitel NPC PČR


Příloha 1 pdf - (29.73 KB)
 
Příloha 2 pdf - (25.66 KB)
 
Příloha 3 pdf - (22.22 KB)