testkos Bezpečné město SOKOLOV - Co dělat,když zjistíme, že dítě bere drogy a čemu se vyhnout
Co dělat,když zjistíme, že dítě bere drogy a čemu se vyhnout

Co dělat, když zjistíme, že dítě bere drogy ?

 • Nepanikařit
 • Nezakazovat. Ztratíme-li hlavu a začneme ihned zakazovat, můžeme si být jisti, že droga dětem zachutná o to víc - navzdory. Nebezpečí v případě, že dítě sáhlo po droze kvůli tomu, že mělo nějaký problém, je pak ještě větší.
 • Neztratit kontakt. Nenuceně, vhodnou formou dávat dítěti najevo svůj zájem, zajímat se o jeho svět, jeho kamarády, podporovat koníčky atd. Důležité je získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat. Někdy je to těžké, zvlášť, když dítě hájí názory a postoje pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout však ještě neznamená přistoupit na jeho stanovisko.
 • Opatřit si co nejvíce spolehlivých informací. Ve vhodných chvílích hovořte s dítětem otevřeně o alkoholu a drogách. Obhajuje-li dítě některou z drog, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty. Dostatečnou informovaností v danné problematice zabráníte tomu, že vás potomek "utluče" svými argumenty.
 • Jít osobním příkladem: přestat s vlastním kouřením, pitím... Rodič, který je pro dítě svým chováním ve vztahu k návykovým látkám vzorem, je ve výhodě. Některé hodnoty předávané rodiči mohou být v prevenci velmi prospěšné.
 • Spolupracovat s dalšími rodiči vrstevníků, se školou, s odborným zařízením. Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá - zvládáním svých problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte.
 • Jestliže je dítě pod vlivem drogy a hrozí mu otrava, neváhejte zavolat lékařskou pomoc.
 • Nehádejte se s dítětem, které je pod vlivem drogy. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.
 • Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání.
 • Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde vaše dítě je, co dělá, zamyslete se nad jeho denním programem a životním stylem.


Nespoléhejte se na okamžité "zázračné" vyřešení vašeho problému. Základem nápravy je dlouhodobá výchovná strategie, jejíž princip spočívá v nepodporování a neusnadňování pokračujícího braní drog, ale naopak odměňování a povzbuzování každé změny k lepšímu. Na jedné straně dobrý vztah k dítěti a snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost na straně druhé.


Čemu se vyhnout:

 • Nepopírejte problém. Ztrácíte čas, který může vést k rozvoji závislosti.
 • Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Abyste se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl byste naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl byste najít spojence.
 • Neobviňujte partnera. Pro vyřizování starých účtů není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.
 • Nehledejte v dítěti, které bere drogy spojence proti svému partnerovi.
 • Nezanedbávejte sourozence. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a rovněž potřebují vaši péči a zájem.
 • Nefinancujte užívání drog a neusnadňujte ho. Kontrolujte dítěti kapesné, zabezpečete si cenné předměty, nenechte se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit vaše dítě, ale jeho kamarádi.
 • Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Neustupujte tomuto tlaku.
 • Nevyhrožujte něčím, co nemůžete splnit - ztrácíte tím důvěryhodnost.
 • Nebijte dítě, které je pod vlivem drogy. Fyzické násilí většinou vyvolává u dítěte pocity ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.
 • Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím pro dítě stávali ještě přitažlivější.
 • Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky.
 • Neztrácejte naději.

 

 

Kontaktní zařízení :

 

KOTEC o.s. - K-centrum , ul. M.Majerové 1764, 356 05  Sokolov

                     tel.č. 608 656 548, E-mail: sokolov@kotec.cz

 

Městský úřad OSPOD - kurátor pro dospělé  nebo děti, Sokolov, 

ul. K. H. Máchy 1275, tel.č. 359 808 139  

 

 

Městská policie Sokolov, ul. Rokycanova 1929, Sokolov,

tel.č. 359   808 275

 

Policie České republiky- Obvodní oddělení Sokolov město,

ul. Hornická 2047, tel.č.  974 376 600