testkos Bezpečné město SOKOLOV - Oběti trestných činů
Oběti trestných činů

"K systému justice mohu říci: policisté a státní zástupce byli báječní, ale myslím si, že pro nás – oběti – je potřeba, aby přitom sami méně mluvili a více nám naslouchali. Nám říkají "šššššš", kdežto pachatelům, kteří nám ublížili "cokoli, co chcete říci". A to si myslím, že není fér."

(J. M. M., oběť přepadení)
Howard Zehr – Transcendenting
 

Činnosti, které středisko Probační a mediační služby vyvíjí, směřují k urovnání následků trestného činu.

PMS pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatelem za účasti prostředníka, jejímž cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů a získání morální satisfakce.Výše uvedené služby poskytuje PMS klientům v trestním řízení zdarma.
 

 CO NABÍZÍME?
  • Mediaci - zprostředkování řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným za účasti nestranného odborníka (společné setkání obou stran na středisku PMS). Mediace poskytuje stranám konfliktu možnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestnou činností. Současně umožňuje domluvit se na rychlém a přijatelném způsobu náhrady škody. Účast na mediaci je pro obě strany dobrovolná. Pokud se společným setkáním nesouhlasíte, ale máte zájem situaci řešit, může PMS zprostředkovat uzavření dohody o náhradě škody.

  • Informace o průběhu trestního řízení, informace jak se domoci náhrady škody

 

Více informací rubrika TÉMATA (v levém sloupci):
1) Jak mi může někdo pomoci, když jsem se stal obětí trestného činu?

 

2) Jaká mám práva v pozici poškozeného u orgánů činných v trestním řízení?

Poradna pro oběti trestných činů také v Sokolově!


Od 1. dubna 2017 funguje v Sokolově také Poradna pro oběti trestných činů.

Poradna byla zřízena v rámci projektu „Proč zrovna já ? II „  Probační a mediační službou.

Ta díky celorepublikové síti poradenských míst ve většině okresních měst takto nabízí svou pomoc a podporu všem, kteří se stali obětí nějakého trestného činu.

Poradna má své hodiny pro veřejnost vždy ve středu od 9:00 do 12:00 a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin.

Poradnu lze kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492, či na emailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com .