testkos Bezpečné město SOKOLOV - Policie ČR
Policie ČR

Policie České republiky – OOP Sokolov - městoPolicie ČR OOP Sokolov-město sídlí v ul. Hornická 2198

Pracovní doba: nepřetržitá  

 

Telefon: 974 376 600, 352 622 356

E-mail: sooopmesto@mvcr.cz 

 


Úkoly policie

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.