testkos Bezpečné město SOKOLOV - Bezpečný podnik
Bezpečný podnik


Městská policie společně s Policií ČR přichystala na podzim letošního roku další z preventivních projektů, tentokráte Bezpečný podnik, který by byl zacílen na věkovou kategorii mládež. Měl by přinést  větší spolupráci mezi bezpečnostními složkami a majiteli či provozovateli restauračních zařízení, barů či heren a diskoték ve městě. V projektu se objeví návrhy preventivních doplňků do těchto zařízení jako jsou bezpečnostní kamery, které by dohlížely na venkovní prostranství před podnikem, detektory kovů, aby se zamezilo pronášení zbraní do zařízení, dále televizní spoty, upozorňující na  účinky braní drog a nadměrného požití alkoholu. Dále reflexní  pásky, které by oddělily osoby mladší 18ti let od osob dospělých, kdy pouze dospělí by dostali pásku. Free karty na stůl opět s preventivní tématikou. Podnik, který by přistoupil k tomuto projektu, by tyto preventivní prvky obdržel a to po vzájemné spolupráci a byl by označen etiketou jako bezpečný. Budou naplánovány schůzky s provozovateli a budou se ladit formy spolupráce a realizace tohoto preventivního projektu. Jakmile by došlo k situaci, kdy by provozovatel neplnil podmínky projektu, označení bezpečný podnik,  by se  veřejně odebralo.   

 

Během roku 2010 tj. při realizaci projektu se strážníci s policisty a provozovateli restauračních zařízení několikráte sešli a společně řešili možnou prevenci kriminality ve svých podnicích. Nejprve bylo policií natipováno 16 možných objektů, které by se zúčastnily preventivního projektu. Při druhé schůzce už provozovatelů zbylo 12 a při poslední třetí schůzce se do projektu aktivně zapojilo 6 podniků. Z těchto poté policisté a strážníci vybrali pouze 4 objekty, kde se zdržuje zejména o víkendech větší množství lidí.  

 

Po společné domluvě s provozovateli  budou do podniků instalovány telefony, které budou mít jednotlačítkovou provolbu na Policii ČR, městskou policii, záchrannou službu a hasiče, které umožní v rámci nebezpečí  a nouze přivolat  služku IZS včetně městské policie  dle potřeby, aniž by se musel do telefonu udávat slovní doprovod volaného. Na volané složce se objeví  název podniku a poskytovatelé pomoci, ihned vyjedou na místo. Dále bude podnik osazen vnitřním kamerovým systémem s nahráváním, který bude sloužit pouze pro potřeby Policie ČR a městské policie. Nezbytnou součástí projektu bude zápůjčka detektorů kovu, které mohou býti využity při akcích s větším počtem lidí, při kontrole u vstupu do provozovny, aby se zabránilo pronášení zbraní a věcí,které mohou být zdraví a životu nebezpečné. Jako posledním prvkem bylo využito šikovnosti studentů středních škol ve městě, které byly vedením městské policie osloveny v rámci vypsané soutěže o vytvoření prezentace, kterou bude možno dle stanovených podmínek pouštět na televizních obrazovkách v provozovnách. Prezentace by měly být zaměřeny na odstraňování patologických jevů u mládeže a pro prvních 6 měsíců ( lhůta se může dle potřeby měnit) bylo zvoleno téma, neblahý vliv drog na organismus mladých lidí. Prezentace, která vyhraje bude finančně oceněna, ale i další, které budou zdařilé, budou do projektu užity. Samotní středoškoláci projevili o tuto aktivitu zájem, na první schůzce se jich na městské policii sešlo cca. 40. Všichni realizátoři tohoto projektu věří, že se  podaří vhodnou formou apelovat na mladé lidi, kteří se mohou velmi snadno ocitnout na zcestí a přivést je na správnou cestu životem.  

 

Dne 12.11.2010 se dostavili na služebnu MP studenti středních škol, které oslovila vypsaná soutěž k vytvoření power pointové preventivní prezentace, která by se měla pouštět v pravidelných intervalech ve zvolených podnicích. Podmínkou  vítězství v soutěži, které je garantováno finanční odměnou ve výši 5.000,-Kč nejlepší prezentaci, bylo vytvoření max. 7 minutové prezentace s drogovou tématikou. Na první schůzku přišlo cca. 50 studentů - zájemců a dne 30.11.2010 obdržela MP celkem 11 prezentací od 14 studentů. Dne 7.12.2010 zasedne hodnotící komise, která  vybere mezi  prezentacemi tu nejlepší, jejíž autor či autoři  získají finanční odměnu. Ostatní autoři  prezentací slíbili spolupráci s oddělením prevence kriáminality MP a poskytnout své prezentace ke splnění účelu projektu, tudíž i tyto  se objeví v televizních  5 minutovkách ve vybraných podnicích.         

 

    

Středoškolák Lukáš Demeter, žák 2. ročníku Střední živnostenské školy v Sokolově uspěl mezi svými vrstevníky ( 50 účastníků), kteří se zapojili do vyhlášené soutěže MP  v Sokolově o finanční odměnu  ve výši 5.000,-Kč, když  vytvoří preventivní prezentaci k tématu drogové závislosti a jejich následků v projektu Bezpečný podnik.  Pravidla soutěže si vyslechlo 50 studentů a své prezentace přineslo do soutěže 12 z nich.  Prezentace hodnotila komise složená z řad pracovníků městské policie, Městského úřadu Sokolov - Odboru školství a kultury, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a studentka Gymnázia v Sokolově. Z hodnocení komise vzešel vítěz, který si dne 15. 12. 2010 převzal  z rukou starosty města  Ing. Z. Berky a místostarosty PhDr. P. Čáslavi  finanční dar. Předání daru proběhlo v přítomnosti novinářů, tak si mohl Lukáš užít i zájem médií a protože poskytoval rozhovory, tak  se mu to určitě líbilo. Celému aktu byla přítomna i ředitelka  školy p. Jandíková, která Lukáše  svou přítomností přišla se svým zástupcem p. Martincem podpořit a také mu gratulovat k získanému daru. Lukáš Demeter slíbil, že bude i nadále spolupracovat se strážníky v rámci preventivního projektu a o získaný dar se rozdělí se svými rodiči a mladší sestrou a připraví si společně pěkné Vánoce. Preventisté z MP Sokolov budou ovšem počítat i s ostatními prezentacemi studentů Gymnázia Sokolov a Střední živnostenské školy Sokolov, protože  některé  byly také zdařilé a mohou se stát součástí projektu.     
 
Jako doplňující informaci uvádíme, že projekt byl oficiálně spuštěn v měsíci březnu 2011 a tudíž máte možnost při návštěvě v Jack Daniels Pubu, BarBaru, Alexovi, Hamburku, Čiči clubu Falknov vidět v reálu tento preventivní projekt.   
 
V roce 2013 jsou do tohoto projektu prevence kriminality zapojeny v Sokolově tyto bary, restaurace a herny:
 
Jack Daniels Pub
Bar Falknov  
Bar Štola
Club Actus
Pivnice Ofsajd
Henrieta Bar
Herna a bar Alex
BarBar
Hamburk
New York ( býv. Čiči)
Pivnice Fanda  
Café bar Mafia