testkos Bezpečné město SOKOLOV - Stop STIGMA
Stop STIGMA

Základním cílem projektu Karlovarského kraje s názvem "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním" je právě rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.

Více inforamcí o projektu získáte na stránkách www.rpkk.cz

 

Webová stránka www.stopstigma.cz,  je určena především pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké, ale i veřejnosti a odborníkům. Je zde on-line sociální poradna, kde odborníci odpovídají na dotazy především z oboru psychiatrie a poskytují inforamce např. k poruchám příjmu potravy, bilární poruše, schizofrenii a řadě dalších.