testkos Bezpečné město SOKOLOV - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajské ředitelství HZS Karlovarského kraje

Adresa:

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

950 370 011

Fax:

950 370 102

e-mail:

podatelna@hzs-kvk.cz

 

V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje. Krajské ředitelství se vnitřně člení na úseky a kancelář krajského ředitele. Dále je zde zřízeno pracoviště interního auditu a kontroly, jehož pracovník spadá do přímé působnosti krajského ředitele. Úsek prevence a civilní a nouzové připravenosti se člení na odbory a dále je zde zřízeno oddělení vyšetřování požárů, jehož vedoucí spadá do přímé působnosti náměstka krajského ředitele. Úsek IZS a OŘ se člení na odbory. Odbory se dále člení na oddělení. Úsek ekonomický a kancelář se člení na oddělení. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, v čele odboru stojí ředitel odboru a v čele oddělení stojí vedoucí oddělení. 

     

 

Organizační struktura

Organizační členění HZS kraje

HZS kraje se vnitřně člení na:

- ředitelství HZS kraje

- územní odbory HZS kraje

- jednotky HZS kraje.

Organizačními součástmi krajského ředitelství jsou krajské operační a informační středisko a vzdělávací, technická a účelová zařízení.


 

 

Veškeré informace o Hasičském záchranném sboru Karlovarského kraje naleznete zde www.hzs-kvk.cz .