testkos Bezpečné město SOKOLOV - Preventivní akce
Preventivní akce

Prevence u Policie ČR

Policie ČR se zabývá širokým okruhem věcí, které řeší. Mezi její úkoly patří také prevence. Přednáškovou činnost v Sokolově provádí prap. Bc. Michaela Klimešová z Obvodního oddělení policie ČR Sokolov – město a nprap. Mgr. Kateřina Böhmová z Preventivně informační skupiny Územního odboru Sokolov.
Prevence je zaměřena od nejmenších dětí, které chodí do mateřských školek až po seniory.
Preventivní činností v mateřských školkách se snažíme docílit především získáním správných návyků dětí, jak se správně chovat venku, na silnici, na hřišti, jak se zachovat v určitých situacích, se kterými se mohou setkat, jak se chovat ke svým kamarádům apod.
Jako každý rok i letos se věnujeme prevenci na základních a středních školách, především formou přednášek, seminářů nebo za pomoci různých projektů ve spolupráci s Městskou Policií v Sokolově nebo s Domem dětí a mládeže v Sokolově v oblasti dopravy s BESIPem. Velmi intenzivně se preventisté z P ČR i MP věnují 2., 3. a 4. ročníkům základních škol v Sokolově, kde probíhá celoroční projekt Ajaxův zápisník.
Pro základní školy v Sokolově má prap. Bc. Michaela Klimešová připravenou širokou nabídku přednášek na téma:
        dopravní výchova, bezpečný pohyb v silničním provozu pěšky i na kole,    osobní bezpečí,    šikana a kyberšikana,    závislosti,    právní vědomí,    Policie ČR
V případě, že máte zájem o přednášku, zavolejte prap. Bc. Michaele Klimešové (tel: 974 376 600). Pokud máte zájem o jiné téma a není v naší nabídce, je určitě možné se domluvit na individuální přednášku.
Středním školám na celém Sokolovku nabízí nprap. Mgr. Kateřina Böhmová přednášky, které jsou zaměřeny na:
     dopravní problematiku mladých řidičů v osobních vozidlech nebo na motocyklech, právní vědomí, základní právní pojmy, práva a povinnosti, trestní právo, a drogová problematika.
I zde, pokud máte zájem o přednášku, volejte na tel: 725 184 784. nprap. Mgr. Kateřina Böhmová si s vámi domluví termín a téma přednášky. Lze se domluvit i na individuální přednášce.
Pro dospělé plánujeme dne 14.2.2012 přednášku o domácím násilí v Azylovém domě pro matky s dětmi v Sokolově, další přednášku na toto téma, tentokrát pro veřejnost plánujeme dne 8.3.2012 na obvodním oddělení Policie ČR Sokolov město, ul. Hornická 2198.
Všem seniorům letos nabízíme možnost přijít do jednoho ze dvou domů s pečovatelskou službou v Sokolově na přednášku, která bude zaměřena na aktuální dění v Sokolově. Seniorům sdělíme, jak se mohou vyhnout různým podvodníkům, jak ochránit svůj majetek i svoji osobu. Předáme jim rady a tipy, jak by se měli ochránit a obdrží od nás různé podpůrné materiály.
První setkání se seniory se bude konat v domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského v Sokolově dne 15. 2. 2012 od 11 hodin.
Druhé setkání se seniory se bude konat v domě s pečovatelskou službou v ulici Jiřího z Poděbrad  v Sokolově dne 16. 2. 2012 od 9:00 hodin.
Během roku se zaměřujeme i na „ostatní“ prevenci jako např. na cyklisty či motoristy, dále také na chatové oblasti, obchodní domy a jiné.

Rádi bychom vás také pozvali na Den otevřených dveří na Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov město v ulici Hornická č. p. 2198 v Sokolově (u hřbitova), který se bude konat dne 8. 3. 2011. Při této příležitosti si můžeme pohovořit o problémech které vás v Sokolově trápí a s čím bychom vám mohli pomoci. Od 10:00 hod a od 13:00 hod je plánována přednáška na téma Domácí násilí.

Těšíme se na vás
Sokolovští policisté