testkos Bezpečné město SOKOLOV - Asistent prevence kriminality
Asistent prevence kriminality


Od roku 2012 a to konkrétně  od května, jsou  na městské policii zaměstnáni 4 asistenti prevence kriminality. Jedná se o osoby, které vyhověly požadavkům městské policie a pocházejí mimo jiné i z lokalit, které obyvatelé města v roce 2011 v průzkumu pocitu bezpečí označili jako  vyloučené. Jedná se o čtyři muže, kteří v lokalitách ulic U Divadla , ul. Heyrovského v Sokolově bydlí, mají dokonalou místní znalost, zejména mezi Romy a mají na dobré úrovni komunikační schopnosti. Všichni čtyří aistenti jsou mostem  do lokalit, které jsou označeny jako sociálně vyloučené. Pomáhají strážníkům, policistům, samosprávě města přenést informace do těchto míst, získat i potřebné opačným směrem a hlavním cílem je  komunikovat s lidmi. Díky znalostem právního minima s ohledem na vyhlášky města, minimální znalost přestupkového  zákona a trestního zákoníku, mají šířit právní vědomí i do míst, kde  uznání zákona a respektování jej,  velmi pokulhává. Díky asistentům  se město dostalo i do povědomí v rámci celé republiky, jelikož jsme byli prvním městem, které asistenta prevence kriminality povýšilo na post městského strážníka. Patrik Bandy, je středoškolák a o práci asistenta projevil v roce 2012 zájem. Práce se mu natolik zalíbila, že i díky svému vzdělání a dovednostem, vyhověl všem požadavkům, které ukládá zákon č. 553/1991 Sb, o obecní policii a stal se strážníkem. Na jeho místo nastoupil další zájemce. Tento projekt prevence kriminality je  z 90% procent plně hrazen dotací t MV ČR a město se podílí 10%.

 

V roce 2014 se projekt asistent prevence kriminality rozšířil o další dva asistenty a to ženu a muže. Anička Červeňáková uspěla ve výběrovém řízení a jejím hlavním úkolem jsou návštěvy v rodinách, které mají problém např. s docházkou svých dětí do školy, či mají  jiné problémy v sociální oblasti, kde Anička pilně komunikuje  se základními školami , městem zejména s odborem sociálních věcí.  Její kolega Michal bude přidělen i k obchůzkové činnosti na Březové.