testkos Bezpečné město SOKOLOV - Informační systém KRIZKOM
Informační systém KRIZKOM

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů , které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.


Informační systém Krizkom umožňuje:

 • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a 
 • poskytuje informace o státních hmotných rezervách, 
 • zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek, 
 • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn  požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti), 
 • zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně, 
 • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail), 
 • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni, 
 • propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ,  ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci
 • komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ),
 • realizuje předávání požadavku k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ, 
 • umožňuje přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informuje o řešení žadatele a orgány krizového řízení, které se na řešení požadavku podílely,
 • systém umožní poskytnout informaci o nabízené humanitární pomoci nebo materiální zahraniční humanitární pomoci orgánům krizového řízení, 
 • adekvátní ochranu dat.

Více informací o IS Krizkom najdete na www.krizkom.cz