testkos Bezpečné město SOKOLOV - Prostředky MP na odchyt zvířat
Prostředky MP na odchyt zvířat
Záchytné zařízení pro zvířata Městské policie Sokolov je zařízením, kam sokolovští strážníci vozí odchycená zvířata na katastrálním území města Sokolova, především se jedná o psy. Záchytné zařízení pro zvířata je komplexem služeb pro tato zvířata, kde je o ně postaráno, jak po lékařské stránce, tak i po výcvikové a samozřejmě i po té lidské. Vedoucí Záchytného zařízení pro zvířata při Městské policii Sokolov je Bc. Veronika Fazekašová, která společně se svými kolegy Stanislavem Pilátem a Vandou Říhovou zajišťují zvířatům  velmi nadstandartní péči, než najdou nový domov. Aktuality ze Záchytného zařízení najdete na facebooku a na stránkách webového portálu Sokolov Bezpečné   město www.bezpecnemesto.info.

Městská policie používá při odchytu zvířat následující prostředky