testkos Bezpečné město SOKOLOV - Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova; listopad 2018
Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova; listopad 2018


V listopadu 2018 provedli studenti se svým koordinátorem z Gymnázia Sokolov na žádost městské policie a podkladě dotačního titulu MV ČR, dotazníkové šetření 416 respondentů trvale žíjících na území města. Toto šetření následně pak dalo vznik materiálu, který byl podkladovým pro tvorbu nové Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017. Průzkum byl proveden na velmi profesionální úrovni, čímž velice děkujeme studentům a paní učitelce Mgr. Lence Chvalové a spol..

Určitě si nenechte ujít čtení tohoto průzkumu, jak se lidé cítí po stránce bezpečnosti v našem městě a kde poukazují na věci, které jim vadí v podobě např. vandalismu a kde hledají a u koho pomoc. Jaká je spokojenost a důvěra v bezpečnostní složky města, z koho mají ve městě lidé strach, kde se cítí bezpečně a kde nebezpečně, jak jsou na tom s bezpečností ženy a jak muži a jak naše mládež. To vše najdete v tomto materiálu. Děkujeme i za vaše případné reakce či otázky, na které se budeme v souvislosti s tímto materiálem snažit najít odpověď.