testkos Bezpečné město SOKOLOV - ZAJÍMAVÉ ODKAZY
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
BEZPORT
je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. 
odkaz na BEZPORT: http://bezport.cz/

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
oficiální stránky Hasičského záchranného sboru České republiky, kde najdete aktuální informace od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

MINISTERSTVO VNITRA ČR
na stránkách Ministerstva vnitra České republiky naleznete základní informace o mimořádných událostech, krizovém řízení apod.
odkaz na stránky MV ČR: http://www.mvcr.cz/informacni-servis-mimoradne-udalosti.aspx

OCHRANA OBYVATEL
Na těchto stránkách naleznete základní údaje týkající se ochrany obyvatel. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a činnosti související s ochranou obyvatel při mimořádných událostech a krizových situacích.
odkaz na stránky: http://www.ochranaobyvatel.cz/

ZÁCHRANNÝ KRUH
Záchranný kruh Věnujeme se prevenci a vzdělávání v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Vytváříme inovativní vzdělávací materiály pro pedagogy a jejich žáky, rodiče a záchranáře.
odkaz na web: http://www.zachranny-kruh.cz/