testkos Bezpečné město SOKOLOV - INFOKANAL
Jan Picka
místostarosta města
INFOKANAL

Město Sokolov připravilo službu pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti občanů formou krátkých SMS zpráv. Tato služba je zcela zdarma. Smyslem rozesílaných SMS zpráv je varovat občany před blížícími se živelnými pohromami, dopravními událostmi, pohřešovanými osobami. Každý má možnost určit si druh rozesílaných informací podle připravených témat:

    T1 - Výstražné informace ČHMU

    T2 - Jiné mimořádné události

    T3 - Dopravní informace

    T4 - Informace od Policie ČR a Městské policie Sokolov


Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


Registrace Vašeho telefonního čísla k odběru SMS

Registraci Vašeho telefonního čísla k odběru SMS a výběru témat zasílaných SMS, si lze zaregistrovat třemi způsoby:

1. Zasláním registrační SMS

Pro odběr SMS a zvolení tématu zasílaných zpráv, oděšlete SMS na číslo
SMS InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 ve tavru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraULICEmezeraCISLO
POPISNEmezeraOZNACENITEMATU

Příklad:
Jmenujete se Petr Nový a bydlíte na adrese Sokolov, Mírová 158 a chcete odebírat informace o výstrahách ČHMÚ, mimořádných událostech a informace od Policie.
REGISTRUJ PETR NOVY SOKOLOV MIROVA 158 T1 T2 T4

Velikost písma nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. Po úspěšné registraci obdržíte Potvrzovací zprávu.

2. Vyplněním registračního formuláře

Registraci lze pohodlně provést vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici pod tímto textem.
Registrační formulář SMS InfoKanál Sokolov >>>

3. Přímou registrací na Městském úřadu Sokolov

Registraci můžete rovněž provést při osobní návštěvě MěÚ Sokolov na pracovišti krizového řízení, které se nachází v prvním patře v kanceláři číslo A.1.08.

 

Změna druhů rozesílaných informací (změna témat)

Pokud si budet po registraci chtít téma přidat, stačí na číslo SMS InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 zaslat text REGISTRUJ a označení vybraného tématu.
Příklad: REGISTRUJ T3

Chcete-li zrušit odběr pouze vybraných témat, zašlete SMS na číslo InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111, ve tvaru ODREGISTRUJmezeraOZNACENITEMATU (při výběru více témat napište označení všech a oddělte je mezerou)

Příklad: ODREGISTRUJ T1 T2

 

Zrušení rozesílání informačních SMS zpráv

Chcete-li Vaše číslo vyřadit z odběru všech SMS zpráv, zašlete na číslo InfoKanálu Sokolov +420 354 228 111 SMS ve tavru: ODREGISTRUJ.
Příklad: ODREGISTRUJ

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která je tady pro Vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozhodujícím faktorem. Přispějte ke zlepšení kvality Vašeho života v Sokolově.

Služba SMS InfoKanál Sokolov a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewall. Společnost INFOKANÁL s.r.o., která službu provozuje, je registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů.