testkos Bezpečné město SOKOLOV - Azylový dům
Azylový dům

Azylové domy poskytují ubytování na přechodnou dobu, a to osobám, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se jak o bezdomovce, tak také o matky s dětmi. Azylový dům v Sokolově umožní pobyt oběma skupinám.

Azylový dům pro jednotlivce má nepřetržitý provoz. Člověk, který žádá o ubytování v azylovém domě, je v případě volného místa ubytován na tzv. krizovém lůžku. Zároveň je seznámen s provozem a podmínkami ubytování. Po vyřízení sociálních dávek přispívá uživatel na bydlení částkou 80,-kč/den.

Pokud je dům plně obsazen, zapisuje se zájemce do pořadníku. O možnostech ubytování se pravidelně chodí informovat sám. Délka pobytu je zpravidla omezena na dobu 12-ti měsíců. 


Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje zázemí ženám, které vychovávají své děti samy. Důvodem jejich pobytu v azylovém domě mohou být finanční potíže, ztráta bydlení po odchodu od partnera či dokonce hledání úkrytu před násilným partnerem.

Kromě zázemí zde maminky naleznou i pomoc  při obstarávání osobních záležitostí a vyřizování sociálních dávek. Formou podpůrných rozhovorů  jsou motivovány k samostatnému řešení.