testkos Bezpečné město SOKOLOV - Nebezpečné pronásledování
Nebezpečné pronásledování

..."Dobrý den,dnes mě sledoval celé ráno. Neviděla jsem ho. Až na zastávce mi zaklepal na rameno a nahrával si mě na video. Když jsem řekla, ať mě nechá, jinak zavolám policii, řekl můžeš, stejně si to nahrávám. Nevím, co tím sleduje. Zřejmě opět není v práci, o to více se ho bojím. Co se zase bude dít..."

Nebezpečné pronásledování neboli stalking je obecně považováno za specifickou variantu násilí. Hlavním znakem jsou systematické a úporné projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti, které pronásledovaná osoba vnímá jako obtěžující a ohrožující.

Přímým následkem stalkingu je závažné narušování soukromí  a ztráta pocitu bezpečnosti. Takovéto stavy vedou u  ohrožené osoby  k závažným psychickým následkům, které se projevují poruchami spánku, koncentrace, zvýšenou úzkostností, myšlenkami na sebevraždu.

V tomto kontextu se naplňuje původní význam anglického výrazu "stalking", který znamená stopování, resp.stopováním uštvat lovenou zvěř k smrti.

Stalking poškozuje duševní zdraví a dosahuje míry ohrožující lidský život.