testkos Bezpečné město SOKOLOV - Co je bezdomovectví
Co je bezdomovectví

Většina lidí vnímá bezdomovce jako člověka, který se povaluje někde v parku nebo na nádraží, je špinavý a v některých případech žebrá.

Bezdomovectví  však neznamená pouze ztrátu střechy nad hlavou a  nedostatek peněz. Je spojeno se ztrátou domova, který zajišťuje každému z nás pocit jistoty a bezpečí. Nese s sebou omezení  či dokonce  ztrátu kontaktů s rodinou, přáteli. Ztráta zázemí vede k pocitům osamělosti, zoufalství, vede ke lhostejnosti a "odevzdání" se svému osudu. Takový člověk pak neumí jednat s úřady, nemívá platné doklady, nehledá pomoc na správných místech. Dostává se do spirály chudoby a propadá se stále víc.Důvodů, proč se člověk najednou ocitne bez domova, je více.  Neschopnost hradit výdaje za bydlení může být způsobena nezaměstnaností,  neuváženým zadlužením či podceněním finanční situace. Svou roli zde sehrávájí i různé druhy závislosti, ať již na alkoholu nebo jiných látkách, chorobné hráčství či rozchod s partnerem, který střechu nad hlavou zajišťoval.  Azylového ubytování využije i člověk, který se vrací z vězení, a "nikdo a nic" na něj nečeká.