testkos Bezpečné město SOKOLOV - Co je domácí násilí
Co je domácí násilí

Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Oběti domácího násilí jsou jak ženy, tak muži, bez rozdílu věku. Násilnými osobami jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. Často dochází i k násilí na dětech a seniorech.

 

Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám.

Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá právo druhého ponižovat, omezovat jej či používat fyzického násilí!

Násilí je volba – ti, kteří se dopouštějí domácího násilí, se mohou rozhodnout, zda se k násilnému chování uchýlí, nebo ne.

Domácí násilí se odehrává "beze svědků" mezi lidmi, kteří k sobě mají (či měli) blízký vztah.

 

Domácí násilí má  vždy svoji historii. Začíná velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, opakuje se a fyzická napadení jsou stále surovější.

K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. Nenechte se tím však oklamat. Naděje, že se vztah zlepší,je nepatrná.

Domácí násilí samo nevymizí, partner(ka) se sám(a) od sebe nezmění. Svoji převahu a moc používá k tomu, aby své blízké ovládal(a) a nutil(a) je, aby dělali to, co chce on(ona).