testkos Bezpečné město SOKOLOV - Když jde o život
Když jde o život

Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte Policii ČR.


Pokud jste napaden(a) během volání na Policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
Když přijede Policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování.


Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se vám stalo. Požádejte je, aby vaši návštěvu zadokumentovali, případně vám napsali zprávu.


Po útoku ihned neuklízejte a důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů atd.) uložte do igelitového sáčku a předejte je policii.


Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné.


Zjistěte si jména a čísla zasahujících policistů.


Vyhledejte pomoc odborníků Intervenčního centra, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím.