testkos Bezpečné město SOKOLOV - Jak situaci řešit
Jak situaci řešit

Osoby bez přístřeší mohou v Sokolově využít služeb Nízkoprahového denního centra, Azylového domu či Domu na půl cesty.  Získají zde pomoc a podporu vedoucí k samostatnému řešení životní situace. Je to první krok k návratu do běžného života. 


 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje možnost stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně a dále při obstarávání osobních záležitostí. Neposkytuje nocleh.

 

Azylový dům a Dům na půl cesty poskytují kromě stravy, možnosti hygieny a podpůrného vedení také ubytování.