testkos Bezpečné město SOKOLOV - Doporučujeme
Doporučujeme

K doporučeným postupům v řešení nebezpečného pronásledování patří:

 

Sbírat a uchovat  všechny důkazy (dopisy, sms, dárky, předměty), poškozené věci zdokumentovat  a vyfotografovat, informovat Policii ČR.

Informovat okolí o pronásledování, dbát na svou bezpečnost a pohybovat se na veřejných místech, případně požádat své přátele o doprovod.

Být připraven okamžitě volat pomoc, např. rychlou volbou na telefonu.

Vyhledat pomoc a podporu u odborníků Intervenčního centra.

 

V případě, že pronásledovatel  je člověk, kterého znáte (bývalý partner, kolega či kolegyně  z práce, odmítnutý nápadník, zhrzená milenka,…), doporučuje se kromě již zmíněných postupů:

 

Vyjádřit pronásledovateli „jasné Ne!“ ,např. formou  dopisu, který sepíše váš právník.  Dopis by měl obsahovat  jasný nesouhlas s jednáním pronásledovatele a informaci o možném trestním stíhání v případě, že  své jednání nezmění.

Důsledně nereagovat na pokusy o kontakt. To znamená nezvedat telefony, neodpovídat na sms zprávy ani na dopisy, nenechat se vyprovokovat k unáhlenému jednání.

Vyhnout se setkání. Je nezbytné měnit trasy, kudy běžně chodíte, změnit zvyky, o nichž pronásledovatel ví. Omluvit se např. ze společenské akce, pokud víte, že bude pronásledovatel přítomen.