testkos Bezpečné město SOKOLOV - Kontakty
Kontakty


Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, J.K.Tyla 461, 356 01, Sokolov

 tel. 359 807 001, 736 514 095


Zřizuje Pomoc v nouzi, o.p.s.

Provoz zařízení je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPRLZ a státního rozpočtu ČR.