Petra Leichtová
Operační strážník MP
Bezpečné město Sokolov

кредитка альфа банк

Co je projekt Bezpečné město

     Hlavní filosofií projektu Bezpečné město je úzká spolupráce mezi městem Sokolov, Policií ČR a Městkou policií Sokolov při řešení bezpečnostních problémů na území města Sokolova ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt byl nastartován již před několika lety, kdy byl Sokolov rozdělen na devět územních částí a do každé byl přidělen policista, strážník a zastupitel města Sokolova, kteří mají odpovědnost za bezpečnostní situaci v přidělené části.
     V současné době byl projekt rozšířen o tento portál, který slouží občanům města, aby mohli své poznatky, připomínky, stížnosti a návrhy v oblasti bezpečnosti v klidu sdělit "svému" policistovi, strážníkovi nebo zastupiteli prostřednictvím portálu Bezpečné město.
     V následujícím období bude projekt dále rozšířen o vydání informačních brožur, které budou určeny pro občany, kteří nemají přístup k internetu a nemohou tedy své podněty posílat prostřednictvím nového portálu. V brožurách občané naleznou stejné informace, jako jsou na portálu "Bezpečné město" (rozdělení města na okrsky, telefonní kontakty atd.). Do budoucna počítáme i s instalací infoschránek do každého okrsku, kam budou moci občané vhazovat rovněž své dotazy a připomínky k bezpečnostní situaci v Sokolově.   


Aktuality
15. prosince 2022
Nové boudy pro pejsky
Město Sokolov uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s Karlovarským krajem, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro podporu činnosti útulků a azylových domů pro opuštěná, týraná a hendikepovaná zvířata.
celý článek
14. prosince 2022
Brožura - Průvodcem kurzem sebeobrany pro ženy a seniory
Městská policie Sokolov od roku 2013 jarní a podzimní kurzy sebeobrany pro ženy a seniory, na základě toho byla z dotací Karlovarského kraje vydána kniha Průvodcem kurzem sebeobrany pro ženy a seniory lektorem Mgr. Matoušem Jiřím.
10. prosince 2022
Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolov
Střední policejní škola MV- Sokolov ve spolupráci s Městskou policií Sokolov Prováděla od června do listopadu roku 2022 průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolov. Celá akce byla hrazena z dotací Karlovarského kraje.
6. prosince 2022
MĚSTSKÁ POLICIE SOKOLOV VÁS ZVE 19. 12. 2022 OD 17.00 H DO MĚSTSKÉHO DOMU KULTURY NA "VEČER PRO SENIORY S MĚSTSKOU POLICIÍ"
Přijďte si společně se strážníky, Jiřím Krampolem, Karlem Bláhou a dětmi ze ZUŠ Sokolov užít předvánoční čas.
celý článek
31. října 2022
MĚSTSKÁ POLICIE SOKOLOV ve spolupráci s BESIP, PČR, HZS A ZZS pořádá třídenní kurz "SENIOR V DOPRAVĚ"
MĚSTSKÁ POLICIE SOKOLOV ve spolupráci s BESIP, PČR, HZS A ZZS pořádá třídenní kurz "SENIOR V DOPRAVĚ" Kurz je bezplatný. Rezervace na kurz od pondělí do pátku na telefonním čísle 778 430 239 nebo na e-mail renata.cerna@mp-sokolov.cz.
celý článek