Bezpečné město Sokolov

кредитка альфа банк

Co je projekt Bezpečné město

     Hlavní filosofií projektu Bezpečné město je úzká spolupráce mezi městem Sokolov, Policií ČR a Městkou policií Sokolov při řešení bezpečnostních problémů na území města Sokolova ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt byl nastartován již před několika lety, kdy byl Sokolov rozdělen na devět územních částí a do každé byl přidělen policista, strážník a zastupitel města Sokolova, kteří mají odpovědnost za bezpečnostní situaci v přidělené části.
     V současné době byl projekt rozšířen o tento portál, který slouží občanům města, aby mohli své poznatky, připomínky, stížnosti a návrhy v oblasti bezpečnosti v klidu sdělit "svému" policistovi, strážníkovi nebo zastupiteli prostřednictvím portálu Bezpečné město.
     V následujícím období bude projekt dále rozšířen o vydání informačních brožur, které budou určeny pro občany, kteří nemají přístup k internetu a nemohou tedy své podněty posílat prostřednictvím nového portálu. V brožurách občané naleznou stejné informace, jako jsou na portálu "Bezpečné město" (rozdělení města na okrsky, telefonní kontakty atd.). Do budoucna počítáme i s instalací infoschránek do každého okrsku, kam budou moci občané vhazovat rovněž své dotazy a připomínky k bezpečnostní situaci v Sokolově.   


Aktuality
14. února 2024
Besedoseminář o „Psích omylech v lidském světě, aneb o nepochopených psech“
Dne 6. 2. 2024 proběhl v kinokavárně Alfa Besedoseminář o „Psích omylech v lidském světě, aneb o nepochopených psech“, pořádaný Záchytným zařízením pro zvířata Městské policie Sokolov.
celý článek
14. února 2024
Akce Shiba a slíbené video
Akce Shiba a slíbené video V listopadu bylo na MP opakovaně hlášen pohyb pejska menšího vzrůstu na Bohemce.
celý článek
30. ledna 2024
Výběrové řízení
Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník nebo strážník – psovod.
celý článek
4. ledna 2024
Projekt Notes strážníka Pavla
Již od školky se snažíme dětem představit práci strážníka, představujeme práva a povinnosti dětí i dospělých, jak se chovat v určitých vypjatých situacích, problematiku drog, občanského soužití, bezpečnosti na silnicích a dalších.
celý článek
2. ledna 2024
PROJEKT DOMOVNÍCI PREVENTISTÉ SOKOLOV
Od 01.01.2024 realizuje město Sokolov prostřednictvím Městské policie Sokolov tříletý projekt prevence kriminality „Domovníci preventisté Sokolov“, v jehož rámci je zaměstnáno 9 domovníků preventistů.
celý článek