17. května 2022
V sokolovském muzeu zahájí ve středu 18. května od 17 hodin vernisáž unikátní výstavu nazvanou Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku. Vznikla ve spolupráci Městské policie Sokolov, Policie ČR, Městského domu kultury Sokolov a Muzea Sokolov. Na přípravě expozice se podílel i pedagog sokolovského gymnázia a historik PhDr. Vladimír Bružeňák.
Kromě výstavních panelů si mohou návštěvníci prohlédnout také trojrozměrné předměty, jako například uniformy, zbraně zapůjčené z Muzea Policie ČR v Praze, z Plzeňského muzea a Hradu Loket. Další předměty zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum Sokolov a soukromí sběratelé a pamětníci. V průběhu června proběhne i doprovodný program. V Alfa Clubu to bude nejdříve 9. června od 17 hodin přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka na téma Z dějin zločinu na západě Čech I. – Případy do roku 1945. Její pokračování věnované případům po roce 1945 je pak připraveno na 16. června rovněž v Alfa Clubu od 17 hodin. V zimní zahradě sokolovského zámku se koná 23. června v době od 10 do 15 hodin Den s probační službou. V besedě se bude hovořit kromě jiného o alternativních trestech nebo o mimosoudním vyrovnání. V den zahájení výstavy, tedy 18. května, bude v přízemí zámku od 17 hodin otevřen náborový stánek ředitelství Policie ČR v Karlovarském kraji.
(red)